fbpx

Het Johari Venster

Een Krachtig Instrument voor Verbeterde Samenwerking binnen Agile en Scrum

Het Johari Venster, ontwikkeld door Joseph Luft en Harrington Ingham in de jaren 50, is een model dat wordt gebruikt om het bewustzijn van individuen over henzelf en anderen te vergroten. Het model verdeelt informatie in vier gebieden: open, blinde, verborgen en onbekende ruimtes. Het Johari Venster is niet alleen een nuttig instrument voor persoonlijke groei en ontwikkeling, maar kan ook waardevol zijn binnen Agile en Scrum-teams om de samenwerking te verbeteren en de prestaties te optimaliseren.

 1. Open Ruimte: De open ruimte van het Johari Venster omvat informatie die zowel bekend is bij het individu als bij anderen in het team. Binnen Agile en Scrum bevordert het delen van informatie in de open ruimte een sfeer van transparantie en vertrouwen. Teamleden voelen zich vrij om ideeën, feedback en suggesties te delen, wat de samenwerking en creativiteit stimuleert. Het openstellen van deze ruimte kan worden gefaciliteerd door regelmatige communicatie, stand-up meetings en retrospectives binnen het Scrum-framework.
 2. Blinde Ruimte: De blinde ruimte van het Johari Venster omvat informatie die bekend is bij anderen in het team, maar niet bij het individu zelf. Het identificeren van blinde vlekken kan worden bereikt door middel van feedbackmechanismen binnen Agile en Scrum. Door het ontvangen van constructieve feedback van collega’s kunnen teamleden bewust worden van hun blinde vlekken en werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit proces van open communicatie en feedback draagt bij aan een cultuur van continu leren en verbeteren binnen het team.
 3. Verborgen Ruimte: De verborgen ruimte van het Johari Venster omvat informatie die bekend is bij het individu, maar niet bij anderen in het team. In Agile en Scrum kan het hebben van een verborgen ruimte leiden tot gebrek aan transparantie en vertrouwen binnen het team. Het is belangrijk om openheid te bevorderen en informatie te delen die relevant is voor het team en het project. Door middel van effectieve communicatie en het actief delen van kennis en ervaringen kunnen teamleden de verborgen ruimte verkleinen en de samenwerking versterken.
 4. Onbekende Ruimte: De onbekende ruimte van het Johari Venster omvat informatie die zowel het individu als anderen niet bekend is. Hoewel het onmogelijk is om volledig bewust te zijn van alles wat onbekend is, kan het verkennen van de onbekende ruimte worden gestimuleerd door middel van experimenten, innovatie en het uitproberen van nieuwe ideeën en benaderingen. Binnen Agile en Scrum moedigt het stimuleren van een cultuur van experimentatie en het omarmen van onzekerheid teams aan om nieuwe kansen te verkennen en hun grenzen te verleggen.

Toepassing binnen Agile en Scrum

Het Johari Venster biedt waardevolle inzichten voor Agile en Scrum-teams om de samenwerking te verbeteren en de prestaties te optimaliseren. Door bewust te zijn van de verschillende gebieden van het Johari Venster en actief te werken aan het vergroten van de open ruimte en het verkleinen van de blinde, verborgen en onbekende ruimtes, kunnen teams effectiever communiceren, feedback ontvangen en elkaar ondersteunen in het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Toepassing van het Johari Venster voor Scrum Masters en Agile Coaches

Als Scrum Master of Agile Coach speel je een cruciale rol in het faciliteren van effectieve communicatie, het stimuleren van samenwerking en het bevorderen van een cultuur van zelfreflectie en groei binnen Agile en Scrum-teams. Het Johari Venster kan een waardevol instrument zijn om deze doelstellingen te bereiken en de prestaties van het team te verbeteren. Hier zijn enkele manieren waarop Scrum Masters en Agile Coaches het Johari Venster kunnen gebruiken:

 1. Bevorder open communicatie: Als Scrum Master of Agile Coach is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin teamleden zich comfortabel voelen om hun gedachten, gevoelens en ideeën te delen. Moedig teamleden aan om openlijk te communiceren en stimuleer het delen van informatie die relevant is voor het team en het project.
 2. Faciliteer feedbackmechanismen: Zet feedbackmechanismen op binnen het team, zoals 360-graden feedbacksessies, peer reviews en retrospectives. Help teamleden om constructieve feedback te geven en te ontvangen, zodat ze bewust worden van hun blinde vlekken en werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 3. Creëer een cultuur van vertrouwen: Bouw aan een cultuur van vertrouwen en wederzijds respect binnen het team. Moedig openheid, eerlijkheid en transparantie aan, zodat teamleden zich veilig voelen om zichzelf te zijn en hun mening te uiten zonder angst voor veroordeling.
 4. Stimuleer zelfreflectie: Help teamleden om bewust te worden van hun eigen gedrag, houding en impact op anderen. Moedig zelfreflectie aan door regelmatige zelfevaluaties, mindfulness-oefeningen en het gebruik van reflectietools zoals het Johari Venster.
 5. Faciliteer teamontwikkeling: Werk samen met het team aan het vergroten van de open ruimte en het verkleinen van de blinde, verborgen en onbekende ruimtes binnen het Johari Venster. Organiseer workshops, trainingen en teambuildingactiviteiten die gericht zijn op het verbeteren van communicatie, samenwerking en wederzijds begrip.
 6. Coach individuele teamleden: Bied individuele coaching en ondersteuning aan teamleden om hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen. Help hen om hun sterke punten te benutten, hun zwakke punten aan te pakken en hun groeipotentieel te realiseren.

Door het actief toepassen van het Johari Venster en de bijbehorende principes kunnen Scrum Masters en Agile Coaches bijdragen aan het creëren van een gezonde en veerkrachtige teams, die in staat zijn om effectief samen te werken, continu te leren en te groeien binnen Agile en Scrum-contexten.

Veelgemaakte fouten bij het gebruik van het Johari Venster binnen Agile en Scrum

Hoewel het Johari Venster een waardevol instrument is voor het bevorderen van effectieve communicatie en samenwerking binnen Agile en Scrum-teams, zijn er enkele veelgemaakte fouten die kunnen worden vermeden om de maximale voordelen ervan te benutten. Hier zijn enkele van deze fouten:

 1. Gebrek aan openheid en vertrouwen: Een van de belangrijkste fouten is het ontbreken van openheid en vertrouwen binnen het team. Als teamleden zich niet comfortabel voelen om zichzelf bloot te geven en hun gedachten en gevoelens te delen, zal het Johari Venster niet effectief zijn. Het is essentieel om een cultuur van vertrouwen te creëren waarin open communicatie wordt aangemoedigd en gewaardeerd.
 2. Onvoldoende feedbackmechanismen: Het Johari Venster vereist een regelmatige uitwisseling van feedback tussen teamleden om de open ruimte te vergroten en de blinde vlekken te verkleinen. Als er onvoldoende feedbackmechanismen zijn geïmplementeerd, kan dit leiden tot een gebrek aan bewustzijn en groei bij teamleden. Het is belangrijk om effectieve feedbacksessies en reflectieactiviteiten op te zetten om dit te voorkomen.
 3. Onvoldoende zelfreflectie: Het succes van het Johari Venster hangt af van de mate waarin teamleden bereid zijn om zichzelf kritisch te evalueren en bewust te worden van hun gedrag en impact op anderen. Als teamleden niet actief betrokken zijn bij zelfreflectie en zelfbewustzijn, zal het moeilijk zijn om de verborgen en onbekende gebieden van het Johari Venster te verkennen en te ontwikkelen.
 4. Gebrek aan coaching en ondersteuning: Scrum Masters en Agile Coaches spelen een cruciale rol bij het faciliteren van het gebruik van het Johari Venster binnen Agile en Scrum-teams. Als ze echter nalaten om voldoende coaching en ondersteuning te bieden aan teamleden, kunnen deze zich ongemakkelijk voelen bij het verkennen van hun blinde vlekken en verborgen gebieden. Het is belangrijk dat Scrum Masters en Agile Coaches proactief betrokken zijn bij het proces en individuele teamleden ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.
 5. Vasthouden aan oude patronen: Een andere veelgemaakte fout is het vasthouden aan oude patronen en overtuigingen die niet langer relevant zijn voor het team. Als teamleden zich vastklampen aan hun bekende manieren van denken en handelen, kunnen ze weerstand bieden aan verandering en groei. Het is belangrijk om een open geest te behouden en bereid te zijn om nieuwe ideeën en perspectieven te verkennen.

Door deze veelgemaakte fouten te herkennen en te vermijden, kunnen Scrum Masters, Agile Coaches en teamleden effectief gebruik maken van het Johari Venster om de communicatie, samenwerking en prestaties binnen Agile en Scrum-teams te verbeteren.

Conclusie

Het Johari Venster is een krachtig instrument voor het vergroten van zelfbewustzijn, het verbeteren van communicatie en het versterken van relaties binnen Agile en Scrum-teams. Door het toepassen van de principes van het Johari Venster kunnen teams een cultuur van vertrouwen, transparantie en samenwerking bevorderen, wat essentieel is voor het succesvol uitvoeren van projecten binnen het Agile en Scrum-framework.