fbpx

Wat is Scrum?

Scrum geeft flexibel en effectief invulling aan Agile

Scrum, ook wel Scrum Framework genoemd, stelt teams in staat op flexibele wijze een product te maken. Daarbij is het team zelf verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van het antwoord op de klantvraag. Scrum is een flexibele en effectieve methode die invulling geeft aan hoe je Agile kunt werken.

Wat is Scrum?

Het Scrum Framework is zo ingericht dat het teams in staat stelt zelfstandig te blijven leren en ontwikkelen. Het team wordt uitgedaagd om te blijven reflecteren op hun manier van werken, de wensen van de klant en de technologische vooruitgang die hen kan helpen. In tegenstelling tot waterval methoden erkent Scrum dat het team niet alles weet aan het begin van een project en dat het zal groeien door ervaring. Scrum ontwikkelt incrementeel in korte iteraties, zodat het team dus continu kan evalueren, leren en met de beste inzichten verder kan bouwen. Uitgangspunt is dat als je je niet aanpast aan de toekomst, je vanzelf achter gaat lopen.

De essentie van Scrum

In essentie draait het om een werkwijze gebaseerd op onderstaande elementen:

 • 3 Scrum team rollen
 • 5 Events
 • 3 Scrum Artefacten

Wat zijn de rollen binnen Scrum?

Scrum-teams zijn multidisciplinair en zelf organiserend. Ze kennen drie rollen:

Agile Rollen

Rol 1: De Product Owner heeft een visie voor het op te leveren product en vertegenwoordigt alle stakeholder van het project, ofwel de klanten. De Product Owner is eigenaar van het product en daarmee verantwoordelijk voor het maximaliseren van waarde. Dat betekent dat op basis van de interacties met alle stakeholders de Product Owner uiteindelijk beslist wat het beste is voor het product.

Rol 2: De Scrum Master leidt de Developers op in het Agile gedachtegoed en faciliteert het team door obstakels uit de weg te ruimen en ze te coachen. De Scrum Master is in zichzelf een multidisciplinair rol aangezien deze dienende leider niet alleen het team opleidt, coacht en helpt, maar ook de organisatie leert samenwerken met een Scrum team.

Rol 3: De Developers, ook ontwikkelaars of projectteam genoemd zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de producten. Het team bestaat uit collega’s die hun commitment hebben uitgesproken voor het realiseren van het product en hierin eigenaarschap voelen, maar ook de vrijheid krijgen om op een creatieve manier waarde toe te voegen aan het product. Dat wil zeggen, waar de Product Owner verantwoordelijk is voor ‘wat’ er gebouwd moet worden, zijn de projectleden verantwoordelijk voor het definiëren ‘hoe’ ze dit het beste kunnen doen.

Rol 4: De stakeholders zijn geen onderdeel van het Scrum-team, maar gebruikers, beslissers en andere belanghebbenden. Zij voorzien het Scrum team van feedback, ideeën en andere input om het product te helpen definiëren. Dit helpt de Product Owner om richting te bepalen en de Developers om te begrijpen wat de klant wil. Ondanks dat het dus geen Scrum rol is, is een innige samenwerking met je stakeholders een vereiste voor een succesvol project.

De rollen binnen een Scrum team worden geleid door 5 waarden:

 • Betrokkenheid: het gehele team spreekt commitment uit voor het project
 • Focus: iedereen gaat aan de slag met specifieke taken die waarde toevoegen
 • Openheid: eerlijkheid naar jezelf en naar elkaar helpt je om keuzes te maken
 • Respect: weet van jezelf en elkaar waar jullie krachten liggen en ga hier goed mee om.
 • Moed, eerlijk zijn is soms lastig en feedback geven ook, maar als we dat niet doen groeien we niet als team.

Het doel van deze principes is om een gezamenlijk en kloppend realiteit te creëren waarbij we elkaar gunnen om te groeien en het vertrouwen hebben dat de ander weet dat bijvoorbeeld de feedback goed bedoeld is. Zo scheppen we een eerlijke en rechtvaardige werkomgeving voor onszelf en elkaar. Wie wil/gun je dat nou niet? Teamwork makes the dream work!

Wat zijn de events binnen het Scrum?

Event 1: Tijdens de Sprint (ook wel de hartslag van Scrum genoemd) worden de ideeën echt omgezet in waarde. Ze hebben een vaste lengte (één maand of korter) en het is de bedoeling dat er na elke sprint een bruikbaar product wordt opgeleverd. In elke opvolgende sprint kan er verder gewerkt worden aan het bruikbare product.

Event 2: In de Sprint Planning bepalen de Developers in overleg met de Product Owner wat er de komende sprint gedaan wordt. Dit wordt gedaan op basis van een Sprint doel zodat er focus is op de juiste dingen.

Event 3: Bij de Daily Scrum komen de teamleden kort (maximaal 15 minuten) bij elkaar en bespreken wat ze gister bereikt hebben, wat ze vandaag gaan bereiken en of ze hulp van elkaar nodig hebben.

Event 4: Tijdens de Sprint Review worden de resultaten van de sprint gepresenteerd aan de stakeholders. Deze geven feedback op wat ze zien ten opzichte van wat ze hadden verwacht. Dit is cruciaal want zo leert het team beter in te schatten wat de klant écht wil en de klant ziet hoe complex het is om hun product te realiseren. Dit voorkomst onnodige discussie en klagen aan het eind van het project.

Event 5: Het doel van de Sprint Retrospective is om te reflecteren hoe de afgelopen sprint is verlopen. Met andere woorden: wat ging er goed en wat kunnen we de volgende sprint beter doen? Dit is een moment voor het team om te kijken naar hun onderlinge samenwerking, afhankelijkheden en frustraties om zo een beter team te worden en een leukere werkomgeving er op na te houden.

 

Daily Sprint Scrum

Wat zijn de artifacts binnen het Scrum?

Artefact 1: De Product Backlog is een geprioriteerde lijst van producten of deelproducten, die samen één of meerdere klantwensen vervullen. De Product Owner is verantwoordelijk voor deze lijst en heeft continu gesprekken met stakeholders om de prioriteiten vast te stellen.

Artefact 2: De Sprint Backlog zijn de taken die de Developers in de huidige sprint af gaan maken. Zij hebben tijdens de sprint planning commitment uitgesproken op het realiseren van het sprint doel.

Artefact 3: Het Increment is het opgeleverde product aan het eind van een sprint. Deze dient bruikbaar en van waarde voor de klant te zijn. De klant geeft feedback op deze increment en zo werkt het team en de stakeholders samen om de beste producten te maken.

Waar komt Scrum vandaan?

Scrum is in de jaren ‘80 en ‘90 ontwikkeld in de Verenigde Staten, door Jeff Sutherland en Ken Schwaber. In The Scrum Guide hebben de oprichters de methodiek duidelijk en beknopt uitgelegd. In de gids is Scrum gedefinieerd. Verder omvat hij verantwoordelijkheden, gebeurtenissen, artefacten en regels die Scrum met elkaar verbinden.

 

Scrum en Agile

Scrum en Agile worden wel vaak met elkaar verward. Simpel gezegd is Agile de filosofie en Scrum de methode die handen en voeten geeft aan de filosofie. Is het nog niet helemaal duidelijk? Bekijk anders het onderstaande filmpje eens:


Agile Opleidingen

Agile geeft prioriteit aan het incrementeel en iteratief opleveren van producten en samenwerking (ook met leveranciers en klanten). Agile is een manier van denken, waaronder verschillende methodologieën vallen, waarbij Scrum een van de meer populaire opties is.

 

Agile trainingen zijn een manier om de projectprestaties te verbeteren door de basisconcepten van Agile aan een organisatie of team te leren en hoe deze te implementeren. Hoewel veel mensen praten over het gebruik van Agile, zijn er veel misverstanden over het onderscheid en toepassing tussen de verschillende methoden. Trainingen kunnen hierbij helpen de onderliggende Agile-concepten helder te krijgen en de verschillen tussen de methoden op te helderen.

  Vraag een Product Backlog Template aan  Ontvang een handige Product Backlog Template direct in je inbox, ideaal voor jouw Agile projectmanagement.

  We kunnen contact met je opnemen via e-mail of telefoon om de template toe te lichten.
  Door dit formulier te verzenden, geef je ons toestemming voor contact. Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken.
  Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.