Wat is Scrum?

Scrum geeft flexibel en effectief invulling aan Agile

Scrum, ook wel Scrum Framework genoemd, stelt teams in staat op flexibele wijze een (software)product te maken. Daarbij is het team zelf verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van het antwoord op de klantvraag. Scrum is een flexibele en effectieve methode die invulling geeft aan de Agile-filosofie, ontworpen om in kort tijdbestek klantwaarde te maximaliseren. 

Wat is Scrum?

Het Scrum Framework is ingericht op het steeds maar weer leren van en aanpassen aan veranderende omstandigheden en gebruikersvereisten. Het erkent dat het team niet alles weet aan het begin van een project en zal groeien door ervaring. Scrum heeft korte releasecycli, zodat het team continu kan verbeteren.

De essentie van Scrum

In essentie draait het om een werkwijze gebaseerd op onderstaande elementen:

  • Kort cyclisch werken (Sprints)
  • 3 Scrum team rollen
  • 5 Events
  • 3 Scrum Artefacten

Kort cyclisch werken (Sprints)

Tijdens een Sprint wordt in een periode van één tot vier weken gewerkt aan de oplevering van een werkbaar product of werkbare software. Een nieuwe Sprint start direct nadat de vorige is afgerond.

 

Agile RollenWat zijn de rollen binnen het Scrum?

Scrum-teams zijn multidisciplinair en zelf organiserend. Ze kennen drie rollen:

Rol 1: De Product Owner heeft een visie voor het op te leveren product en vertegenwoordigt alle stakeholder van het project, ofwel de klanten.

Rol 2: De Scrum Master leidt de developers op in het Agile gedachtegoed en faciliteert de overige teamleden door obstakels uit de weg te ruimen en ze te coachen.

Rol 3: De Developers, ook wel bouwers of ontwikkelaars genoemd zijn de leden van het multidisciplinaire werkteam. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de producten.

Rol 4: De stakeholders zijn geen onderdeel van het Scrum-team, maar gebruikers, beslissers en andere belanghebbenden. Tijdens een review kijkt de Product Owner naar alle belanghebbenden voor input en feedback. Dit helpt hen de Product Backlog aan te passen voor de volgende sprint.

 

Wat zijn de events binnen het Scrum?

Event 1: Tijdens de sprint (ook wel de hartslag van Scrum genoemd) worden de ideeën echt omgezet in waarde. Ze hebben een vaste lengte (één maand of korter) en het is de bedoeling dat er na elke sprint een bruikbaar product wordt opgeleverd. In elke opvolgende sprint kan er verder gewerkt worden aan het bruikbare product.

Event 2: In de sprint planning bepalen de developers in overleg met de product owner wat er de komende sprint gedaan wordt.

Event 3: Bij de daily scrum komen de teamleden kort (maximaal 15 minuten) bij elkaar en bespreken wat ze gister bereikt hebben, wat ze vandaag gaan bereiken en of ze hulp van elkaar nodig hebben.

Event 4: Tijdens de sprint review worden de resultaten van de sprint gepresenteerd aan de stakeholders.

Event 5: Het doel van de sprint retrospective is om te reflecteren hoe de afgelopen sprint is verlopen. Met andere woorden: wat ging er goed en wat kunnen we de volgende sprint beter doen?

 

Daily Sprint Scrum

Wat zijn de artifacts binnen het Scrum?

Artefact 1: De product backlog is een geprioriteerde lijst van producten of deelproducten, die samen één of meerdere klantwensen vervullen.

Artefact 2: De sprint backlog zijn de taken die de developers in de huidige sprint af gaan maken.

Artefact 3: Het increment is het opgeleverde product aan het eind van een sprint. Deze dient bruikbaar en van waarde voor de klant te zijn.

 

Waar komt Scrum vandaan?

Scrum is in de jaren ‘80 en ‘90 ontwikkeld in de Verenigde Staten, door Jeff Sutherland en Ken Schwaber. In The Scrum Guide hebben de oprichters de methodiek duidelijk en beknopt uitgelegd. In de gids is Scrum gedefinieerd. Verder omvat hij verantwoordelijkheden, gebeurtenissen, artefacten en regels die Scrum met elkaar verbinden.

 

Scrum en Agile

Scrum en Agile worden wel vaak met elkaar verward. Simpel gezegd is Agile de filosofie en Scrum de methode die handen en voeten geeft aan de filosofie. Is het nog niet helemaal duidelijk? Bekijk anders het onderstaande filmpje eens: