Wat is Agile?

Wendbaar zijn voor de klant

Agile betekent wendbaar. Het is een manier van werken die verandering omarmt. Een organisatie die werkt volgens de Agile-filosofie, is zich ervan bewust dat omstandigheden veranderen en weet hier slim op in te spelen. Waarbij de klant altijd centraal staat en klantwaarde gemaximaliseerd wordt.

Wat is Agile?

 

Agile is een filosofie waaronder diverse instrumenten en methodes vallen. De essentie van Agile werken is:

 • Iteratief werken
 • Continu verbeteren

Door in korte cycli te werken, wordt focus aangebracht. En doordat na elke iteratie resultaat wordt opgeleverd, kun je dat resultaat direct testen en verbeteren.

Inhoudsopgave
 1. Agile manier van werken
 2. 12 Agile principes
 3. De voordelen van Agile
 4. Aan de slag met Agile?
 5. Agile opleidingen

 


Agile manier van werken

Er zijn meerdere manieren om Agile te werken. Maar welke methode je ook toepast, het gaat er altijd om dat je de volgende vier principes doorleeft:

 1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
  Agile teams zijn multidisciplinair en zelforganiserend. Dagelijks wordt voortgang besproken en, als dat nodig is, bijgestuurd.
 2. Werkende producten boven allesomvattende documentatie
  Agile helpt je na te denken over hoe een werkend product op te leveren met zo min mogelijk ballast.
 3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  Verspil geen energie in het vastleggen van afspraken, maar stop je energie in wat de klant vandaag wil hebben.
 4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
  Maak een duidelijk plan op abstract niveau maar zorg dat je altijd kan inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Uit het bovenstaande zijn 12 principes geformuleerd. Bij het maken van beslissingen wordt aan al deze punten voldaan. Daarom zeggen we ook wel: The decision making process matters!

 


12 Agile principes

Als je de principes algemener interpreteert voor producten in plaats van enkel software, kun je ze als volgt formuleren:

 1. De hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle producten.
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel voor de klant.
 3. Lever regelmatig werkende producten op. Liefst iedere paar weken tot hooguit iedere paar maanden.
 4. Mensen op operationeel, tactisch en strategisch niveau werken tijdens het gehele project dagelijks samen.
 5. Bouw projecten om gemotiveerde individuen heen. Geef hun de omgeving en support die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze het werk gedaan krijgen.
 6. De meest efficiënte en effectieve methode om informatie over te brengen naar en in de teams is een face-to-face gesprek.
 7. Een werkend product is de belangrijkste maatstaf voor vooruitgang.
 8. Agile processen maken continue ontwikkeling mogelijk. Opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eindeloos kunnen volhouden.
 9. Continu aandacht voor hoge kwaliteit en een goed design versterkt Agile werken.
 10. Eenvoud – de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt – is essentieel.
 11. De beste producten, vereisten en ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams.
 12. Het team reflecteert op vaste tijden hoe ze nog effectiever kunnen werken en past zijn gedrag hierop aan.

 

Agile Development Cyclus


Wat zijn de voordelen van Agile?

Agile Werken brengt 5 belangrijke voordelen met zich mee:

  • Verkort doorlooptijden
  • Helpt organisaties om te gaan met onzekerheid en verandering
  • Zorgt voor voorspelbaarheid
  • Motiveert medewerkers
  • Stelt klanten tevreden

 


Aan de slag met Agile?

Agile is geen modegril maar een vereiste voor toekomstig succes. Agile Werken helpt je graag bij het introduceren en implementeren van Agile, op een manier die jouw organisatie het beste past.

Jeff Sutherland, medeauteur van het Agile Manifesto en een van ’s werelds toonaangevende experts op het gebied van organisatiemanagement, legt in het onderstaande filmpje uit hoe je Agile kunt zijn.

 


Agile Opleidingen

Agile geeft prioriteit aan het incrementeel en iteratief opleveren van producten en samenwerking (ook met leveranciers en klanten). Agile is een manier van denken, waaronder verschillende methodologieën vallen, waarbij Scrum een van de meer populaire opties is.

 

Agile trainingen zijn een manier om de projectprestaties te verbeteren door de basisconcepten van Agile aan een organisatie of team te leren en hoe deze te implementeren. Hoewel veel mensen praten over het gebruik van Agile, zijn er veel misverstanden over het onderscheid en toepassing tussen de verschillende methoden. Trainingen kunnen hierbij helpen de onderliggende Agile-concepten helder te krijgen en de verschillen tussen de methoden op te helderen.