Fibonacci Reeks

Stel de omvang van opdrachten vast

Een nieuwe sprint begint in Scrum altijd met de Sprint Planning. Tijdens deze bijeenkomst bepaalt het hele Scrum Team het sprintdoel en wordt een plan gemaakt om het sprintdoel te behalen. Daarbij moet ingeschat worden hoeveel werk een user story inhoudt en daar gebruiken Developers vaak planning poker voor.

Je hebt Developers misschien wel eens zien zitten met een set speelkaarten in de hand. Op de kaarten staan getallen die onderdeel zijn van de zogenaamde Fibonacci reeks (ook wel Rij van Fibonacci genoemd). Maar wat is die Fibonacci reeks eigenlijk? En waarom zijn het juist die getallen die gebruikt worden?

De Fibonacci reeks zien we overal terug

De Fibonacci reeks is een van de beroemdste wiskundige getallenreeksen en is vernoemd naar Leonardo van Pisa. Zijn bijnaam was Fibonacci en hij beschrijft in zijn boek Liber abaci uit 1202 de rij van getallen. De rij begint met 0 en 1 en vervolgens is ieder volgend getal in de reeks de som van de voorgaande twee getallen. De rij ziet er dan als volgt uit:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… etc.

Het interessante aan de Fibonacci reeks is dat de getallen overal in de natuur voorkomen, van de structuur van zonnebloemzaden in een zonnebloem, de ordening van bladeren aan takken tot de bloemen van een artisjok. Maar ook in architectuur, zoals in de afmetingen van het Parthenon en de Pyramides van Gizeh, komt de Fibonacci reeks terug. De rij is ook gelinkt aan de Gulden Snede; deel twee opeenvolgende getallen van de Fibonacci reeks door elkaar en je krijgt de verhouding van de Gulden Snede.

Voorbeeld getallenreeks met de rij van Fibonacci

Schatten met de rij van Fibonacci

Maar waarom wordt die rij dan gebruikt in planning poker? Dat heeft ermee te maken dat mensen bijzonder slecht zijn in schatten, zeker in een complexe omgeving. Mensen zijn dan wel weer heel goed in vergelijken. De rij van Fibonacci stelt Developers in staat om de omvang van user stories ten opzichte van elkaar te vergelijken. Hoe hoger het getal, hoe complexer en onzekerder het werk is en vermoedelijk hoe meer moeite het zal kosten om af te ronden. Er wordt dus niet in absolute termen geschat (deze user story kost 6 uur om te voltooien), maar in relatieve termen (deze user story is ongeveer 2x groter dan deze).

Het gebruik van planning poker en de rij van Fibonacci heeft daarmee drie duidelijke voordelen voor Scrum Teams:

  1. Er wordt een schaal vastgesteld voor het vergelijken van de complexiteit, onzekerheid en inspanning van een user story.
  2. Alle Developers worden betrokken bij het schatten; daarmee worden alle perspectieven dus meegenomen.
  3. De aard van de schaal maakt het voor het hele team gemakkelijker te begrijpen wat de getallen betekenen (elk getal is ongeveer 60% groter dan het voorgaande getal, waarmee het verschil tussen twee getallen duidelijker is dan bij een lineaire schaal).

Wil je meer weten over de Sprint Planning en planning poker? Schrijf je dan in voor onze Agile trainingen.