fbpx

GROW model

voor Scrum Masters en Agile Coaches

Het Agile gedachtegoed schrijft voor dat teamleden intelligent en capabel genoeg zijn om oplossingen voor uitdagende problemen te bedenken. Een Scrum Master of Agile Coach kan hierbij een handje helpen zonder te adviseren of het werk voor ze op te knappen. Door middel van goede coaching werken teamleden zelf toe naar een concreet resultaat.

GROW is een afkorting voor Goal – Reality – Options – Way forwardWat is het GROW-model?

Het GROW model is een structuur voor coaching gesprekken. Deze methode geeft richting aan het gesprek, volgt een logische ‘flow’, maakt gebruik van de creativiteit van de coachee en resulteert altijd in een actieplan.

John Whitmore ontwikkelde het GROW model in de jaren tachtig. Hij ontdekte dat de toepassing van het GROW-model de prestatie van medewerkers verhoogt en er ook voor zorgt dat ze meer leren en meer plezier hebben bij het uitvoeren van hun eigen ideeën. Bovendien zorgden GROW coaching gesprekken ervoor dat medewerkers een betekenisvol doel vonden in hun werk.

Goal, Reality, Options, Way Forward

In een GROW coaching gesprek richten de coach en de coachee zich altijd op één specifiek doel. De sessie bestaat vervolgens uit vier fasen, die samen het acroniem GROW vormen:

Goal
In de eerste fase verkent de coach welk korte en lange termijn-doelstellingen de coachee voor zichzelf ziet. Vragen die een Scrum Master of Agile Coach kan stellen zijn:
• Wat wil je bereiken?
• Per wanneer wil je dit hebben bereikt?
• Hoe weet je wanneer je jouw doel hebt bereikt?
• Wat zorgt ervoor dat je dit wilt bereiken?

Reality
In de tweede fase stelt de coach vragen over de huidige situatie:
• Wat speelt zich nu af?
• Welke acties heb je al genomen om jouw doel te bereiken?
• Welke successen heb je geboekt?
• Wat was de oorzaak van deze successen?
• Waar loop je tegenaan?

Options
De volgende fase gaat in op de opties die je hebt als coachee. De coachee formuleert opties aan de hand van de volgende vragen:
• Welke mogelijkheden zie je momenteel?
• Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan doen?
• Wat werkte er eerder goed, en hoe zou je dat opnieuw kunnen inzetten?
• Wat zou jouw rolmodel doen?
• Wat zijn de voor- en nadelen van de opties die je noemt?

Way forward
In de laatste fase van het gesprek benoemt de coachee zijn of haar  vervolgstappen door enkele opties om te zetten in concrete acties:
• Wat ga je nu concreet doen?
• Wanneer ga je dat doen?
• Op een schaal van 1-10, hoe enthousiast ben je om aan de slag te gaan?
• Wie kan jou helpen?
• Wat kan je nog weerhouden om actie te nemen?

Hoe zul je merken dat je vooruitgang boekt?

Toelichting van het GROW model en hoe dit te implementeren.

Hoe pas ik het GROW model toe?

Een veilige omgeving is belangrijk, omdat coaching gesprekken persoonlijk kunnen worden. Ten slotte is coaching een proces dat niet met één sessie is afgerond, maar juist impact heeft wanneer regelmatig gesprekken plaatsvinden.

Je kunt dit in individuele gesprekken toepassen met Developers, managers, de Scrum Master of Product Owner waarmee je nauw mee samenwerkt. Tijdens de Retrospective kun je het model toepassen op teamniveau. Zo help je het team als Scrum Master om een actieplan op te stellen om doelen te bereiken.