fbpx

Plan Do Check Act (PDCA)

Een methode om stapsgewijs processen continu te kunnen verbeteren.

De PDCA (Plan Do Check Act) cyclus of Deming cirkel is een van de meest bekende tools voor het continue verbeteren van processen. Ben je bekend met Lean of het Toyota Production System dan heb je zeker van PDCA gehoord en het waarschijnlijk zelfs toegepast. Maar wat is het precies en hoe werkt het? En past de PDCA cyclus ook binnen Agile en Scrum?

Wat houdt Plan Do Check Act (PDCA) in?

PDCA staat voor Plan Do Check Act. De methode wordt vaak toegeschreven aan Edward Deming (1900-1993), een Amerikaans statisticus, ingenieur en hoogleraar, maar Deming zelf sprak altijd over de ‘Shewart cyclus voor continue leren en verbeteren’. Maar daarover later meer. Het woord ‘cyclus’ in PDCA cyclus is belangrijk, omdat de vier fases van PDCA continue herhaald worden. Elke afgeronde cyclus dient daarbij als input voor de volgende cyclus:

  • Plan: Maak een plan: definieer wat je gaat doen en wat je verwacht dat er gaat gebeuren. Dit is je hypothese.
  • Do: Test je hypothese. Met andere woorden: probeer het proces uit te voeren volgens je plan en observeer goed wat er gebeurt.
  • Check: Vergelijk het resultaat met het verwachte resultaat uit de Planfase.
  • Act: Standaardiseer wat werkt of start een nieuwe PDCA cyclus.

Toelichting waar PDCA (Plan Do Check Act) betekent

Herkomst Plan Do Check Act (PDCA)

Deming’s inspiratiebron voor de PDCA cyclus was de Amerikaans statisticus Walter Shewart (1891-1967). Shewart, die de mentor van Deming was, introduceerde de wetenschappelijke principes van ‘hypothese-test-analyseer’ in productieomgevingen om zo kwaliteit te verbeteren. Deming werkte dit vervolgens verder uit naar de PDCA cyclus, maar bleef het zelf, uit respect voor zijn mentor, consequent hebben over de ‘Shewart cyclus voor continue leren en verbeteren’.

Hoe past PDCA in het Scrum framework?

Omdat Deming zijn werkzame leven grotendeels in Japan doorbracht, onder andere bij Toyota, is PDCA onlosmakelijk verbonden met Lean en het Toyota Production System. Maar hoe zijn Scrum en andere methodes voor Agile werken gerelateerd aan PDCA? En is er eigenlijk wel een verband?

Door het toepasbaar maken van wetenschappelijke principes in productieomgevingen, introduceerden Shewart en Deming empirisme op de werkvloer. Empirisme stelt dat kennis voortkomt uit ervaring en niet uit aannames, redeneringen of gedachten. Ook de grondleggers van Scrum noemen in de Scrum Guide empirisme als basis voor Scrum.

Daarnaast kent Scrum, net als PDCA, feedbackloops die het Scrum team in staat stellen om te leren en de opgedane kennis direct toe te passen in de volgende sprint. Een sprint volgt in grote lijnen de cyclus:

  • Plan = Sprint Planning
  • Do = Sprint zelf
  • Check = Sprint Review en Sprint Retrospective
  • Act = aangepaste product backlog

Het continue doorlopen van sprints zorgt daarmee voor een hogere kwaliteit. Bij beginnende Scrum teams gaat dit nog weleens mis. Zij komen vaak in de verleiding de Sprint Review en zeker de Sprint Retrospective over te slaan, omdat ze de toegevoegde waarde ervan niet direct inzien. Wat er dan gebeurt is dat ze eigenlijk een Plan-Do-Plan-Do cyclus doorlopen. Dat leidt uiteindelijk tot een lagere kwaliteit, omdat er niet geleerd wordt van ervaringen en benodigde aanpassingen achterwege zullen blijven.