DISC model

Hoe goed ken jij jouw gedragsvoorkeuren?

DISC wordt wereldwijd gebruikt. Niet gek, want met een nauwkeurigheid van minstens 95 procent identificeert deze analyse ons voorkeursgedrag. Het legt uit hoe wij het liefst communiceren, hoe we de neiging hebben om met anderen om te gaan en hoe we door anderen worden geobserveerd. Waarom is dit handig? Zodat we invloed kunnen uitoefenen op ons gedrag en succesvollere relaties kunnen aangaan op de werkvloer.

DISC staat voor vier soorten gedragsstijlen: Dominant, Interactief, Consciëntieus en Stabiel.

4 DISC-stijlenUitleg van het DISC-model

Er zijn vier hoofdgedragsstijlen: Dominant, Interactief, Consciëntieus en Stabiel. DISC heeft geen waardeoordeel over welke beter is dan de ander. Alle stijlen hebben sterke punten en ontwikkelgebieden. Ieder van ons heeft zijn eigen unieke combinatie van stijlen die comfortabeler aanvoelen en andere die meer energie vergen. Hoewel DISC zich richt op ons natuurlijke gedrag, is het ook van cruciaal belang om te weten wat DISC niet meet. Het meet niet onze houding, waarden, vaardigheden, intelligentie. Daarom kan het niet het enige criterium zijn voor het nemen van beslissingen over onszelf. DISC biedt ondersteunende informatie om te helpen bij onze zelfontwikkeling. Om je voorkeurstijl te ontdekken kun je een DISC assessment doen.

D-stijl: Dominant

Scoor je na het doen van een DISC-assessment hoog op D, dan staat dit voor ‘dominant’. Een hoge D kenmerkt zich als logische denker, neemt geen blad voor de mond, is resultaatgericht en denkt in grote lijnen. Wanneer de D minder goed in zijn energie zit, onder druk staat of wanneer stress een rol speelt, kan een hoge D soms bot en drammerig overkomen.

Substijlen van D:

 • Beslisser: D (alleen hoog D)
 • Avonturier: D + I
 • Doorzetter: D + S
 • Pionier: D + C

I-stijl: Interactief

Een hoge I is goed in het beïnvloeden van anderen en wil graag gezien en gehoord worden. Een I vraagt graag de aandacht op en zoekt actief de bevestiging dat hij het goed doet. De I zoekt enthousiast mensen en situaties op en denkt emotioneel. Grote lijnen zijn gewenst en details en conflictsituaties worden vermeden. Plezier en actie staat hoog in het vaandel.

Wanneer de I onder druk staat of wanneer stress een rol speelt, kan een I emotioneel en impulsief worden en teveel ruimte innemen.

Sub stijlen van Interactief:

 • Entertainer: I (alleen hoog I)
 • Inspirator: I + D
 • Bemiddelaar: I + S
 • Diplomaat: I + C

Toelichting van de 4 soorten DISC sub-stijlenS-stijl: Stabiel

Een hoge S wil graag kunnen uitvoeren. Zet de S aan een duidelijke taak en hij maakt het af. De S denkt logisch na en houdt van een persoonlijke, niet opdringerige, benadering. De S zal niet zo snel om waardering vragen, ook al bestaat die behoefte wel. Plotselinge veranderingen en conflictsituaties worden vermeden. De S stelt zich graag in dienst van anderen, is bescheiden, een teamplayer, en houdt van kalmte en rust.

Wanneer de S minder stress ervaart, kan hij in zichzelf keren en zichzelf wegcijferen.

Sub stijlen van Stabiel:

 • Dienstverlener: S (alleen hoog S)
 • Doener: S + D
 • Helper: S + I
 • Specialist: S + C

C-stijl: Consciëntieus

Een hoge C is goed in het bedenken en analyseren. Een C wil informatie en de feiten kennen om een keuze te kunnen maken. De C gaat hierin behoedzaam te werk en doet dingen het liefst zelf zodat hij weet dat het aan zijn hoge standaard zal voldoen. Een C wil laten zien dat hij nauwkeurig is en zal niet snel een fout maken. Kritiek kan hij daarom minder verdragen.

Wanneer de C minder goed in zijn energie zit, kan hij de control freak uithangen en wantrouwig reageren.

Sub stijlen van Consciëntieus:

 • Analyticus: C (alleen hoog C)
 • Strateeg: C + D
 • Raadgever: C + I
 • Perfectionist C + S

Welke DISC-stijl heb jij?

Welke gedragsstijlen herken jij bij jouw teamleden en bij jezelf? Om een betere inschatting te maken, kun je een DISC-assessment doen. Online zijn er gratis korte versies te vinden. Voor een gedetailleerde analyse is het het beste om een assessment af te leggen bij een DISC-expert.