fbpx

Agile Manifesto

De oorsprong van het Agile werken

Agile is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. In deze almaar veranderende wereld is wendbaar blijven een must. Op de werkvloer gebruiken veel werknemers en managers inmiddels Agile termen om deze werkwijze eigen te maken. Wellicht ook in jouw organisatie. Maar weet jij de oorsprong van Agile?

Waar komt het Agile Manifesto vandaan?

Op 13 februari 2001 kwamen 17 software-Developers van verschillende organisaties samen in Utah, de Verenigde Staten. Zij kwamen bij elkaar om te leren van elkaar. Deze Developers gebruikten al nieuwe methoden om software te ontwikkelen, zoals eXtreme Programming, Crystal en DSDM. De conferentie in Utah leek een uitgelezen kans om hun werkwijzen te vertegenwoordigen en de koppen bij elkaar te steken over wat nog meer mogelijk was.

De traditionele manier van ontwikkelen duurde namelijk te lang, kostte teveel tijd en zorgde voor onenigheid tussen Developer en opdrachtgever. Het moest sneller, effectiever en bovenal om kunnen gaan met de complexiteit van het proces softwareontwikkeling. Door het naast elkaar leggen van hun verschillende methoden vonden de Developers in Utah overlap in hun werkwijzen. Deze overeenkomsten legden zij vast in het Agile Manifesto.

Agile Manifesto waarden

Het Agile Manifesto is een kort document dat 8 waarden en 12 principes beschrijft. Hiermee laten de Developers zien dat er betere manieren zijn om software (en producten en diensten) te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen ze:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende producten boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan

De 8 Agile Manifesto waarden

Er was namelijk behoefte aan minder bureaucratie, meer communicatie en afstemming binnen teams en tussen opdrachtgever en -nemer, snel schakelen om vlug een werkend product op de markt te brengen, korte feedbackloops zodat het te ontwikkelen product bleef inspelen op de vraag vanuit de markt en de stakeholders. Uiteraard zijn alle bovenstaande waarden belangrijk, maar de opstellers van het Agile Manifesto vermelden er wel het volgende bij om de focus te behouden: “Hoewel wij waardering hebben voor hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten zij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.”

Agile Manifesto principes

De 8 waarden van het Agile Manifesto vertalen zich naar de volgende 12 principes:

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevreden stellen van de klant. Dit wordt gedaan door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.
 2. We verwelkomen veranderende eisen, ook al zijn we al ver in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel voor de klant.
 3. We leveren regelmatig werkende software op. Minimaal eens in de paar maanden, maar liever nog eens in de paar weken.
 4. We zorgen dat mensen uit de business en ontwikkelaars dagelijks met elkaar samenwerken. Zo lang als het project duurt
 5. We bouwen projecten met gemotiveerde mensen en geven hen het vertrouwen, de omgeving en de ondersteuning die ze nodig hebben om de klus te laten slagen
 6. We geloven dat face-to-face communicatie in het ontwikkelteam de beste manier is om informatie te delen
 7. Werkende software is de belangrijkste maatstaaf voor voortgang
 8. Agile software draait om constante ontwikkelsnelheid. Opdrachtgever, ontwikkelaar en gebruiker moeten een constant tempo blijven volgen
 9. Agile werken wordt versterkt door voortdurende focus op een goed ontwerp en hoge technische kwaliteit
 10. Het versimpelen, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is van essentieel belang
 11. We vinden dat de beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams
 12. Het team onderzoekt op vaste tijden hoe het zelf effectiever kan worden en stuurt hier vervolgens het eigen gedrag op bij

Ook al hebben de afzonderlijke Agile methodieken en raamwerken vaak hun eigen principes en waarden, je zult bovenstaande waarden en principes terug zien komen als gedeelde noemer. Zo komen de events in Scrum bijvoorbeeld terug in principe 4 en 6.

Hoe Agile ben jij?

Welke Agile Manifesto principes gebruik jij en welk Agile Manifesto principe heeft nog een ontwikkelslag nodig in jouw organisatie? Toets dit: leg alle 8 waarden van het Agile Manifesto op tafel en leg deze op volgorde van boven naar onder welke het belangrijkst is in jouw organisatie, team of project. Hoe Agile zijn jullie?