fbpx

SAFe

Scaled Agile Framework

SAFe staat voor Scaled Agile Framework. Het is een raamwerk, bedoeld om een gehele organisatie Agile (ofwel wendbaar) te laten samenwerken. Het bestaat uit workflow-patronen, structuren en modellen die met elkaar in verbinding staan. Je zult Lean, Kanban en Scrum elementen voorbij zien komen in het raamwerk.

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Zowel op gebied van technologische ontwikkelingen, als op gebied van regelgeving en klantwensen. Nieuwe apps en softwareprogramma’s volgen elkaar in rap tempo op en de organisaties die deze (veelal complexe) producten ontwikkelen groeien ook hard mee.

Waarom SAFe?

Door te werken in het SAFe raamwerk, is een grote organisatie van honderden tot wel duizenden medewerkers in staat om snel te reageren op deze veranderingen, terwijl de kwaliteit van hun producten blijft groeien en hun focus op het vergroten van de klantwaarde niet verslapt.

Waar Scrum goed werkt op team-niveau, werkt SAFe dus goed op organisatorisch niveau.

Uitleg van SAFe (Scaled Agile Framework)

Hoe werkt SAFe?

Het SAFe raamwerk bestaat uit drie lagen (A t/m C in dit artikel) en zeven competenties (1 t/m 7 in dit artikel).

A. De Essential (essentiële) laag is er om teams Agile te laten samenwerken. De zelforganiserende teams bestaan uit Scrum rollen, waaronder Developers, een Product Owner en een Scrum Master. Een aantal teams bij elkaar (maximaal 12) vormen samen een Agile Release Train (ART). De ART is er voor om op vaste tijden waardevolle, bruikbare producten op te leveren. Dit noemen we de Continuous Delivery Pipeline (CDP).

In de Essential laag werkt men met programma’s. Eén programma bestaat uit vijf sprints van twee weken. In de eerste vier sprints wordt een (deel)product opgeleverd. In de vijfde sprint werken de teams aan innovatie en planning: hoe kunnen we nóg beter samenwerken en creatieve producten/diensten ontwikkelen?

Er zijn vier rollen die erg belangrijk zijn om de Essential laag goed te laten werken:

 • De Product Manager: vergelijkbaar met een Product Owner. Beheert de Program Backlog van het product.
 • De Release Train Engineer: vergelijkbaar met de Scrum Master. Beheert het gehele proces en werkwijze van de ART.
 • De System Architect: zorgt ervoor dat iedereen de kaders van de IT-architectuur volgt.
 • De Business Owners: zorgen ervoor dat de (deel)producten die worden ontwikkeld bijdragen aan de targets van de organisatie.

Bij de ‘Essential’ laag horen drie competenties:

 1. Continuous Learning Culture: de teams moeten een cultuur van continue leren hebben.
 2. Team and Technical Agility: de teams en benodigde tools moeten Agile ingericht zijn.
 3. Agile Product Delivery: klantwaarde en een continue flow van (deel)producten opleveren moeten vooropgesteld worden.

B. De Large Solution (Grote Oplossing) laag is er voor organisaties die behoefte hebben aan meer dan één Agile Release Train. In één ART zitten namelijk 50 tot maximaal 125 personen, ofwel 5 tot 12 teams, die allemaal werken aan eenzelfde product of dienst. Indien er honderden of zelfs duizenden personen aan een product of dienst werken, zijn er meerdere ART’s nodig.

Eén competentie is zeer belangrijk in de ‘Large Solution’ laag:

 1. Enterprise Solution Delivery: om alle ART’s op hetzelfde tempo te laten werken, moet je kunnen coördineren, teams kunnen begeleiden en de kennisoverdracht van de verscheidene disciplines en functies in goede banen kunnen leiden.

De prominente rollen die bij deze laag om de hoek komen kijken, zijn:

 • Solution Management: verantwoordelijk voor het product.
 • Solution Train Engineer: verantwoordelijk voor het proces.
 • Solution architect: verantwoordelijk voor de techniek.

C. In de Portfolio laag werkt men aan de strategie van de gehele organisatie. Dit wordt gedaan aan de hand van Lean en Agile principes, zodat de organisatie wendbaar blijft voor veranderingen en kansen.

De competentie behorende bij de ‘Portfolio’ laag is

 1. Lean Portfolio Management: het kunnen uitlijnen van de lange termijn doelen en de beschikbare budgetten.

De belangrijkste rollen op portfolio niveau zijn:

 • Epic Owners: zij overleggen met stakeholders, bepalen strategische thema’s en kennen budgetten toe.
 • Enterprise Architect: ziet toe op het opstellen en bewaken van de technische kaders.

Het dak en het fundament:

In het dak op het SAFe raamwerk vindt je de een-na-laatste competentie:

 1. Organizational Agility. We willen niet alleen onze ontwikkelaars Agile laten werken, maar ook de medewerkers in onze secundaire processen zoals HR, legal, compliance, administratie en facility.

Onderin, als fundament van het SAFe raamwerk vindt je de laatste en allerbelangrijkste competentie:

 1. Lean-Agile Leadership. De leiders van de organisatie moeten echt een Lean-Agile mindset hebben en de kernwaarden van deze bedrijfsfilosofieën dagelijks uitdragen.