fbpx

Wat verdient een Scrum Master?

FAQ: het salaris van een Scrum Master, de hoe en wat

Als je geïnteresseerd bent in een carrière als Scrum Master, ben je waarschijnlijk ook nieuwsgierig naar het salaris dat bij deze rol hoort. In dit artikel lichten we toe welke factoren invloed hebben op het salaris van de Scrum Master en waarom een goede Scrum Master iedere cent waard is.

Wat verdient een Scrum Master? - Agile Werken

Een Scrum Master vervult een cruciale rol binnen een organisatie. In het Scrum Framework is de Scrum Master verantwoordelijk voor een tal van zaken waaronder:

  • Het coachen van het team naar een effectievere samenwerken
  • Het helpen van de Product Owner om de rol goed te begrijpen en waarde te maximaliseren
  • Begrip creëren in de organisatie van hoe om te gaan met een Scrum Team
  • Het verwijderen van belemmeringen voor Developers waar ze zelf niet uit komen

Zo’n cruciale en verbindende rol laat zich moeilijk vertalen in een monetaire waarde, maar we hebben het in dit artikel toch geprobeerd. Belangrijk om te weten alvorens je verder leest is dat, hoewel de Scrum Master een formele titel in het Scrum Framework is, de titel Scrum Master niet altijd even consequent gebruikt wordt zoals de rol omschreven is in het Scrum Framework. Ofwel, er is een verschil tussen de Scrum Master rol in het theoretische Scrum Framework en de Scrum Master rol zoals deze in de praktijk doorleefd wordt. In sommige gevallen wordt een Scrum Master zelfs een Agile Coach genoemd of vice versa.  Het salaris van een Scrum Master kan vervolgens dus ook variëren op basis van aanvullende factoren zoals: ervaring, locatie, bedrijfsgrootte en industrie.  Hieronder worden deze elementen met meer diepgang besproken.

Ervaringsniveau en het salaris van een Scrum Master

Het salaris van een Scrum Master hangt vaak af van het opleidingsniveau en ervaringsniveau. Over het algemeen geldt dat hoe meer ervaring een Scrum Master heeft, hoe hoger het salaris. Dat klinkt logisch, maar het vertaalt zich niet direct één op één door naar de realiteit. Als we ervaring breder trekken dan alleen het aantal jaar dan zien we dat binnen dezelfde periode de ene Scrum Master wezenlijk andere vaardigheden kan opdoen dan de ander. Zo zorgen teams met meer complexe uitdagingen ervoor de een goeie Scrum Master vaker en meer nieuwe dingen moet leren om deze teams te kunnen helpen. Daarentegen kan een Scrum Master van een heel Agile-volwassen team in dezelfde periode weinig nieuwe ervaringen opdoen omdat deze in de situatie minder beschikbaar zijn. De complexiteit van de context, teams en product alsmede het succes dat de Scrum Master al dan niet heeft weten te realiseren in deze context zijn dus relevantere ervaringen dan het aantal jaar dat iemand de titel: “Scrum Master” draagt.

Werkomgeving en het salaris van een Scrum Master

De locatie waar je als Scrum Master teams gaat coachen heeft ook een invloed op het salarisniveau dat je kunt verwachten. Zo hebben grote steden doorgaans hogere salarissen dan landelijke gebieden. Dit komt door de hogere kosten en de hoeveelheid vraag naar gekwalificeerde Scrum Masters. In de vorige alinea keken we naar de ervaring die een Scrum Master heeft als leidraad voor de hoeveelheid loon die er tegenover staat. Nu zit er dus een factor in waarbij de Scrum Masters in de relatief grootstedelijke gebieden 10% tot 30% meer verdienen ten opzichte van de collega Scrum Masters in landelijke gebieden.

Industrie en het salaris van een Scrum Master

Tot slot kijken we in dit artikel naar de industrie en het grootte van het bedrijf als element dat impact heeft op het salaris van een Scrum Master. Scrum Masters in grote, gevestigde bedrijven verdienen over het algemeen meer dan die in startups of non-profitorganisaties. Dit heeft onder andere te maken met de complexiteit van problemen en belemmeringen die zich voor kunnen doen in industrieën. Hoewel de Scrum Master als rol dus dezelfde verantwoordelijkheden draagt kan het zijn dat het in de uitvoering aanzienlijk complexer is of zelfs specialistische kennis vereist.

Als we een indeling maken op senioriteit, zien we dat een junior Scrum Master doorgaans een salaris kan verdienen van tussen €35.000,- en €65.000,- per jaar. Als een beginnende Scrum Master zal het salaris aan de onderkant van het bereik liggen, maar het zal toenemen naarmate je meer relevante ervaring opdoet. Een medior Scrum Master heeft doorgaans meer ervaring en verantwoordelijkheden. Dit kan zich vertalen in aantal teams dat de Scrum Master begeleidt of het niveau in de organisatie waarin de Scrum Master coacht. Met deze extra ervaringen en verantwoordelijkheden verdien je als medior Scrum Master doorgaans tussen €50.000,- en €100.000,- per jaar. Jouw salaris zal afhangen van de specifieke omstandigheden en factoren, maar als medior Scrum Master met expertise in complexe projecten, kun je een hoger salaris verwachten. Tot slot heb je als senior Scrum Master uitgebreide ervaringen en leiderschapskwaliteiten waarmee je een salaris kunt verdienen tussen €75.000 en €150.000+ per jaar. Jouw salaris weerspiegelt de verantwoordelijkheid die je draagt bij strategische besluitvorming, changemanagement en het begeleiden van jouw ontwikkelingsteam(s).

Wat verdient een Scrum Master? - Salarisindicatie Scrum Master - Agile Werken

Naast het basissalaris kunnen Scrum Masters natuurlijk ook profiteren van aanvullende voordelen, zoals bonussen, winstdeling, aandelenopties, ziektekostenverzekering, pensioenregelingen en flexibele werktijden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen aanzienlijk bijdragen aan het totale beloningspakket en dienen als extra stimulans naast het salaris. Deze hebben we voor het gemak buiten beschouwing gelaten.

Volg de Scrum Master training en leer teams Scrum toepassen!

Conclusie:

Het salaris van een Scrum Master varieert ontzettend afhankelijk van de bovengenoemde elementen. Als je overweegt om een carrière als Scrum Master te beginnen dan is het goed om te weten wat de Scrum Masters in een soortgelijke context verdienen. Houd er rekening mee dat dit artikel slechts een algemeen overzicht geeft en dat individuele omstandigheden kunnen afwijken. Staar je overigens niet blind op je salaris en kijk vooral ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. Andere aspecten zoals: groeimogelijkheden, bedrijfscultuur en de balans tussen werk en privéleven zijn net zo belangrijk bij het nemen van een weloverwogen beslissing over jouw carrière als Scrum Master! Je eerste stap is in ieder geval de Scrum Master opleiding, dus meld je snel aan!