fbpx

Agile Coach: De betekenis en de werkzaamheden

Wat is een Agile Coach? Welke rol vult een Agile Coach nou in een organisatie?

Een veelgebruikte aanduiding voor iemand die werkt in een Agile context. Wat een Agile Coach is en wat die precies doet verschilt per persoon en per context. De aanduiding lijkt zo Agile als de context zelf. In dit artikel nemen we een kijkje in de wereld van de Agile Coach en in het specifiek wat wel en écht geen werkzaamheden zijn van deze rol.

Wat is de betekenis van Agile Coach?

Agile Coach - Agile WerkenAgile Coach bestaat uit twee woorden: Agile en Coach. Beide begrippen waar we bekend mee zijn inmiddels. Agile is het gedachtengoed dat een aantal decennia geleden sterk aan populariteit toenam, voortkomend uit de behoefte om o.a. producten te leveren waar de klant écht iets aan had. Agile helpt organisaties en product-teams om zich effectiever te organiseren, beter om te gaan met verandering en meer waarde te leveren aan hun klant.

Met zo’n track record zou het gek zijn als niemand zich hierin zou verdiepen en een meer coachende rol zou spelen. Dit laatste brengt ons aan het tweede deel van het woord: coach. Laten we beginnen met uit te leggen wat een coach niet is; een mentor. Een mentor is een ervaringsdeskundige met expertise in een vakgebied. Een mentor lijkt op de meester in een meester-gezel relatie, waar het gezel op zoek is naar kennis en kunde. Vroeger werd kennis van bijvoorbeeld ijzersmeden op deze intensieve en bijna intieme wijze overgebracht van meester naar gezel. Een coach lijkt erop, maar doet dit vanuit een andere invalshoek.

Een Coach helpt een individu, team of organisatie om hun doelstellingen te behalen, wat deze ook moge zijn. Wil je een beter werk-privé balans? Wil je effectiever kunnen communiceren met management? Een coach kan je hier bij helpen. Hierin gaat de coach niet uitleggen hoe je iet doet, misschien heeft de coach hier helemaal geen ervaring mee. Wat de coach wel doet is dingen aanreiken en je uitdagen om deze verandering door te kunnen maken. In het kort laat een mentor zien waar de deur is en welke handelingen je moet verrichten om bij de deur te komen, deze van het slot te halen en hem te openen. Een coach daarentegen helpt je een beeld te schetsen van de deur en helpt je te lokaliseren waar deze is en hoe je deze open kunt maken. De coach kan en zal het niet voordoen.

Wat is een Agile Coach nou écht?

De combinatie van het woord: Agile Coach stamt dus af van het feit dat je te maken hebt met een coach (zie definitie hierboven) die zich specialiseert in het helpen van mensen, teams of organisaties die meer Agile willen worden. Er is in dit geval dus een goed begrip van wat de deur is en waar die zit, de Agile coach helpt je daarin op pad om daar te komen en deze te openen. De Agile coach heeft dus wel degelijk een goed beeld van waar je zou moeten zijn en hoe dat er uit ziet, maar is zich bewust van het feit dat iedere context vraagt om een andere manier van Agile werken. Je kunt niet een bewezen recept in een ander context plaatsen en hopen dat het werkt. En precies daar zit de kernfunctie van de Agile Coach. Door veel contexten gezien en ervaren te hebben, kan deze je middels Agile coaching dus helpen met het experimenteren in de zoektocht naar effectief werken en waarde leveren aan je klant.

Wat doet een Agile Coach?

Een Agile Coach is een diverse rol in de organisatie die vaak door een extern wordt ingevuld. Voordeel hiervan is dat er een belangeloos en eerlijk gesprek gevoerd kan worden rondom Agile maturity in plaats van complexe onderlinge belangen en organisatie-politiek. De Agile Coach werkt vaak vanuit drie perspectieven en op drie niveaus binnen de organisatie.
De drie niveaus zijn:

  • Individueel
  • Team
  • Organisatie

De drie perspectieven waarop de Agile Coach vaak werkt is:

  • Structuren
  • Cultuur
  • Rituelen

Ieder niveau kan benaderd worden vanuit deze perspectieven en kan uitdagingen hebben op deze vlakken. Door de taal te spreken van ieder niveau, kan de Agile Coach niet alleen op het niveau zelf van waarde zijn, maar ook hierbuiten de verbinding zoeken om Agility op een integraal en congruente wijze toe te passen.

Wat is de rol van een Agile Coach?

Op individueel niveau helpt de Agile Coach bijvoorbeeld Managers, Scrum Masters of Projectleiders of Developers met de uitdagingen die zij ervaren in het eigen maken van Agile. Dit kunnen interpersoonlijke zaken zijn, maar ook frictie die ze ervaren met structuren of rituelen.

Op teamniveau focust de Agile Coach op de uitdagingen die het team ervaart in hun samenwerking binnen en buiten het team. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat de Agile Coach de antwoorden heeft, maar wel de toolbox om samen met het team tot deze antwoorden te komen. Sommige rituelen werken misschien niet voor een team en het is dan belangrijk om te begrijpen of dit uit discipline voortkomt of uit een gebrekkige match tussen het ritueel en de context waarin het toegepast wordt. Soms doet een team het hartstikke goed, maar heeft het moeite met invloed uitoefenen op de grotere organisatie waar de cultuur misschien veel minder Agile is. Zo’n team moet geholpen worden zonder dat ze daar zelf een heel organisatie-breed verandertraject organiseren. Ze hebben namelijk ook zelf nog werk. Tot slot helpt de Agile Coach op organisatie niveau om met name de structuur zo in te richten dat Agile mogelijk is en de cultuur zo te beïnvloeden dat Agility aangemoedigd wordt.

Hoe word je Agile Coach?

Al met al speelt de Agile Coach verschillende spellen op verschillende borden. Een dynamische rol waar je dus niet te snel en groen in moet springen, omdat de vele actoren, talen (figuurlijk) en uitdagingen een ontzettend complex werkveld creëren waarin focus nagenoeg onmogelijk wordt om aan te brengen.

Volg een Agile Coach training bij Agile Werken!

Ben je een Agile Coach of wil je een Agile Coach worden? Leren hoe dit toe te passen in de praktijk en welke competenties er bij Agile Coaching komen kijken? Schroom dan niet om met ons in contact te komen. We kunnen je opleiden middels onze Agile Coach opleiding, en op je opdracht coachen in deze waardevolle ontwikkeling.