Standup

Kom dagelijks kort bij elkaar

De Standup is één van de vijf officiële Scrum events. Tijdens de Sprint komen de Developers dagelijks maximaal 15 minuten bij elkaar op een vaste ritme. De Standup staat ook bekend als de ‘Daily Standup’, ‘Daily Scrum’ of simpelweg ‘de daily’. Er zijn ook varianten waarin dit op weekbasis gebeurt zoals een ‘Weekly Standup’ of ‘Weekly’. Ongeacht de ritmiek is het doel hetzelfde: inspectie.

Daily Standup

Waarom een Standup?

Het doel van de Standup is om focus te creëren rondom het werk dat op dat moment prioriteit heeft en te inventariseren of er belemmeringen zijn voor het team om dit werk gedaan te krijgen. De Standup zorgt voor focus omdat de Developers zich hierdoor continu bezighouden met de vraag: wat kunnen we de komende 24 uur doen om ons Sprintdoel te behalen? Ad hoc-bijeenkomsten, bilateraaltjes en andere overbodige meetings worden geminimaliseerd door dit dagelijkse afstemmoment. Het werk wordt transparant gemaakt, iedereen is namelijk in één keer op de hoogte.

Jeff Sutherland, één van de bedenkers van het Scrum Framework, vergelijkt de Standup met een sportteam dat voor een wedstrijd bij elkaar zit: “Het idee is dat het team snel overlegt over hoe ze naar de overwinning kunnen gaan.” Net als bij sport, moet en de teamleden het overleg verlaten vol energie en met een heldere strategie voor de ‘wedstrijd’ van de dag.

Wie is aanwezig bij de Standup?

De Standup is voor en door de Developers. Vooral bij nieuwe teams is het verstandig om het event te laten faciliteren door een Scrum Master of Agile Coach. De Scrum Master kan de Developers coachen hoe ze de Standup productief kunnen maken binnen de timebox van 15 minuten. De Product Owner en stakeholders mogen de Standup bijwonen wanneer ze willen. Echter mogen ze niet deelnemen als ze geen actieve bijdrage leveren aan de Sprint. Het doel is namelijk focus houden!

De Standup-agenda

Volgens de Scrum Guide kunnen “ontwikkelaars elke gewenste structuur en techniek selecteren” voor de Standup. Belangrijk is dat dit 15-minuten-event dat elke werkdag van de Sprint op dezelfde tijd en plaats wordt gehouden. Dit zorgt voor consistentie en maakt het gemakkelijker voor teamleden om hun werk eromheen te plannen. Elk teamlid benoemt vervolgens zijn plan, voortgang en blokkades voor de dag.

Eerdere versies van de Scrum Guide vóór 2020 adviseerden drie vragen te stellen tijdens de Standup. Deze vragen worden niet meer voorgeschreven, maar veel teams gebruiken ze nog steeds om de bijeenkomst te structureren.

De drie Standup-vragen zijn:

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat ga je doen vandaag?

Zijn er belemmeringen die je ervan weerhouden jouw werk te doen?

Veelgemaakte fouten

Daily Standups lopen vaak uit. Met name bij beginnende teams is het vaak lastif om focus te houden of uit de inhoud te blijven. Hierom hebben we een paar tips voor je geformuleerd:

  • Je hoeft niet iedere taak in detail uit te leggen. Wat voor waarde wil je aan het eind van de dag opleveren voor de klant? Beantwoord deze vraag in plaats van je takenlijst op te noemen.
  • Gebruik een stopwoord als indicatie voor elkaar als je denkt dat de ander te lang aan het woord is of te gedetailleerd aan het vertellen is. Zo oefen je met elkaar kort en bondig te blijven.
  • Los belemmeringen niet op binnen je Daily. Het doel is om uitgesproken te hebben dat er belemmeringen zijn en connectie te maken met iemand binnen het Scrum team of een eerste zoekplek te bepalen buiten het team. Na de sessie kun je er dus mee aan de slag.

Huddle

De Standup is dus een snelle feedbackloop die helpt teams op één lijn te komen en op het goede spoor te blijven. Als er zich een probleem voordoet, kunnen ze dit snel aanpakken en de Sprint zo op schema houden.

(Vergelijkbaar met een Huddle in American Football)