fbpx

Wat is een Burndown Chart?

En waarom zou je er een gebruiken in Agile en Scrum projecten?

Burndown is een term die vaak voorkomt in de wereld van Agile en Scrum. Het klinkt misschien als iets uit de fitnesswereld, maar het heeft alles te maken met projectmanagement en productontwikkeling. Het woord “burndown” komt eigenlijk van het idee om werk “weg te branden” naarmate een project vordert. “Chart” betekent grafiek – een burndown chart is dus een grafische weergave die de hoeveelheid resterend werk in de tijd laat zien. Het helpt teams bij het volgen van de voortgang en het voorspellen of ze hun werk op tijd zullen voltooien.

Een typische burndown chart toont de hoeveelheid werk die nog gedaan moet worden (op de verticale as) tegen de tijd (op de horizontale as). Maar hoe weet je dan wat de hoeveelheid werk is die gedaan moet worden? In Scrum werken teams met een Product Backlog, een lijst van alle te ontwikkelen features, vaak weergegeven als user stories. Elke user story wordt geschat in story points, een relatieve maat voor de hoeveelheid werk. Als je alle story points bij elkaar op zou tellen, dan heb je een idee van de omvang van het totale project. Nu is het vaak zo dat niet iedere user story op de Product Backlog al geschat kan worden; hoe lager de prioriteit, hoe onduidelijker het is wat er gedaan moet worden en welke inspanning er nodig is om de user story te voltooien. Maar voor user stories die in de Sprint worden genomen zijn de story points wel geschat. Bij de start van de sprint worden de story points van alle geselecteerde user stories opgeteld en afgezet tegen de lengte van de Sprint (in dagen).

 

Hoe maak en interpreteer je een Burndown Chart?

Een burndown chart maken is eenvoudig. Je hebt er in feite alleen maar pen en papier voor nodig. Je begint als volgt:

 1. Noteer op de y-as de totale hoeveelheid werk in story points (of eventueel in taken of uren) bij het begin van de sprint. Op de x-as zet je de tijd uit: het aantal dagen dat de Sprint duurt.
 2. Trek een lijn van de linkerbovenhoek diagonaal naar de rechteronderhoek van de grafiek. Dit is de ideale lijn. Als het team consequent en in een regelmatig tempo werk voltooit, dan volgt het deze lijn.
 3. Bekijk dagelijks hoeveel story points er daadwerkelijk zijn opgeleverd. Trek dit af van het totaal aantal story points aan het begin van de sprint en plot de uitkomst in de grafiek. Als je dit dagelijks doet, krijg je een reeks van punten die je met elkaar kunt verbinden: dit is de resterend werk lijn die de werkelijke voortgang laat zien.

Je hebt nu een grafiek met een ideale lijn en een lijn die de werkelijke voortgang laat zien. Het verschil tussen deze lijnen laat zien hoeveel het team voor- of achterloopt op de planning:

 • Als de lijn met resterend werk onder de ideale lijn ligt, dan loopt het team voor op schema.
 • Als de lijn met resterend werk boven de ideale lijn ligt, dan ligt het team achter op schema en moet het mogelijk bijsturen om het Sprint Doel te halen.

Burndown chart

 

Waarom zou je een burndown chart willen gebruiken?

Burndown charts worden veel gebruikt in Agile en Scrum projecten omdat ze een aantal duidelijke voordelen hebben:

 • Het maakt de voortgang van het project visueel en voor iedereen begrijpelijk.
 • Het helpt bij het vroegtijdig identificeren van problemen of knelpunten.
 • Het zorgt voor een cultuur van continu verbeteren door teams aan te moedigen gestaag naar hun doel toe te werken.
 • Het zorgt voor transparantie binnen het team en naar stakeholders toe.

Maar let op: het gebruik van een burndown chart mag geen doel op zich worden. Het gevaar bestaat dan dat:

 • teams te veel gefocust raken op kwantiteit in plaats van kwaliteit;
 • teams minder flexibel reageren op veranderende vereisten omdat de focus te veel op de burndown ligt;
 • developers stress ervaren als de resterend werklijn niet daalt zoals verwacht.

Het is ook expliciet niet de bedoeling dat een team aangestuurd of afgerekend worden op basis van de burndown chart. Het doel van de burndown is om het team inzicht te geven in hoe het presteert ten opzichte van de geplande werkzaamheden en om eventuele afwijkingen tijdig te identificeren – niet meer en niet minder.

 

Wat is het verschil met een burnup chart?

Een burnup chart is een ander hulpmiddel binnen Agile en Scrum, maar in plaats van te tonen hoeveel werk er nog gedaan moet worden, toont het hoeveel werk er al gedaan is. Net als bij een burndown chart staan de story points op de y-as en de totale tijd dat het project of de sprint duurt op de x-as. Het heeft twee lijnen: één voor de totale hoeveelheid werk die gedaan moet worden en één voor de hoeveelheid werk die al voltooid is. Het project is afgerond als beide lijnen elkaar ontmoeten. De afstand tussen deze lijnen is de hoeveelheid werk die resteert. Dit kan een duidelijker beeld geven van de voortgang omdat het zowel het voltooide als het resterende werk zichtbaar maakt. Zeker als de klant regelmatig de scope van het project wijzigt door nieuw werk toe te voegen, kan een burnup chart handig zijn. Je maakt daarbij visueel inzichtelijk dat door het toevoegen van werk de deadline mogelijk niet gehaald kan worden.

Burn up chart

Wanneer gebruik je burnup en wanneer burndown?

Hoewel ze op elkaar lijken, zit er dus wel degelijk verschil tussen de burndown en de burnup chart. Afhankelijk van wat je wil bereiken, kies je voor de een of de ander.

Gebruik een burndown chart voor:

 1. Kortetermijnplanning: Voor het beheren van de dagelijkse voortgang binnen een sprint of iteratie.
 2. Eenvoud: Wanneer je een eenvoudig, direct beeld van de hoeveelheid werk die nog gedaan moet worden wilt.
 3. Focus op werkvermindering: Wanneer het belangrijk is om de hoeveelheid werk die nog overblijft visueel te verminderen.

Burndown charts zijn vooral nuttig in dagelijkse stand-ups en voor Sprint Reviews, omdat ze helpen om snel te zien of een team op schema ligt om hun sprintdoelen te bereiken.

Gebruik een burnup chart voor:

 1. Langetermijnplanning: Voor het beheren van de voortgang van een project over meerdere sprints of iteraties.
 2. Scopeveranderingen: Wanneer je zichtbaarheid wilt hebben over hoe de scope van het werk in de loop van de tijd verandert.
 3. Motivatie: Wanneer het belangrijk is om niet alleen de voortgang, maar ook de voltooide hoeveelheid werk te benadrukken.

Burnup charts zijn nuttig in Retrospectives en projectoverzichten, omdat ze een duidelijk beeld geven van zowel de voortgang als de omvang van het werk, wat helpt bij het begrijpen van waarom een project zich op een bepaalde manier ontwikkelt.

Kortom, zowel burndown als burnup charts zijn waardevolle hulpmiddelen voor het beheren en volgen van de voortgang van agile projecten. Burndown charts zijn beter geschikt voor het dagelijkse management en kortetermijnplanning, terwijl burnup charts een breder perspectief bieden dat zowel de voortgang als de veranderingen in de projectomvang toont, wat nuttig is voor langetermijnplanning en bij Retrospectives.

Door het juiste type chart te kiezen op basis van de specifieke behoeften van je team, de stakeholders en het project, kun je de effectiviteit van je Agile projectmanagementproces aanzienlijk verbeteren.

 

Samenvatting & Conclusie

Burndown charts zijn een krachtig hulpmiddel binnen Agile en Scrum, dat teams helpt om hun voortgang visueel bij te houden en vroegtijdig problemen te identificeren. Door het gebruik van burndown charts kunnen teams tijdig bijsturen wanneer dat nodig is om zo risico’s te beheersen en prestaties te verbeteren. Daarmee draait het gebruik van deze tool in de kern om continue verbetering en aanpassing om succes te behalen in een dynamische projectomgeving.