fbpx

Wat is een Scrum Sprint?

De hartslag van een Scrum team

De sprint is de hartslag van een Scrum team. Het proces waar ideeën worden omgezet in waarde. De Scrum Sprint is een afgebakende tijdsperiode, waarbinnen de teamleden, dus de Product Owner, de Developers en de Scrum Master werken aan een op te leveren (deel)product. Dit noemen we het Increment. 

Binnen de Sprint kennen we nog 4 events: dit zijn de tijdstippen waarop het team bij elkaar komt om ofwel te plannen (Sprint Planning), ofwel het plan voor de dag te maken (Daily Scrum), samen met de stakeholders het increment te bekijken(Sprint Review) of samen te bezien hoe we de samenwerking nog beter en effectiever kunnen maken (Retrospective). Deze Events zijn volgens de Scrum Guide werk wat moet gebeuren om in Scrum te kunnen werken—je kunt er dus ook niet zomaar een overslaan. 

Wat is het doel van een Scrum Sprint?

Het doel van een Scrum Sprint is drieledig:

  1. Structuur en Focus aanbrengen in je processen. De wereld is ontzettend complex; soms weet je niet precies wat precies de stip op de horizon voor een project is. Dat je Agile werkt en met Scrum aan de slag bent gegaan helpt daarbij want je kunt door steeds een deelproduct op te leveren en dan feedback te vragen de risico’s verminderen. Zo werk je ook gefocust op het resultaat van deze paar weken—en dat is veel effectiever dan steeds met vragen zitten over het gehele project. Dat maakt een team en de Sprint Planning en Review veel effectiever. Mocht er iets veranderen of fout gaan, dan gebeurt dat binnen deze korte periode en voor een klein deelproduct en niet het totale product.
  2. Om zo dicht mogelijk bij de wens van de klant te blijven.In Scrum leer je in korte tijd steeds heel veel over wat er waardevol is voor de klant en wat er de volgende sprint beter kan om een zo waardevol mogelijk product te maken. Er zijn allemaal onzekerheden; de wereld kan veranderen en de klant ontdekt gedurende het project zijn echte wens. Door het eindproduct op te knippen in kleinere deelproducten en in een regelmatige cadans feedback van de klant te ontvangen, kun je steeds meer leren en stapsgewijs bijsturen. Zo lever je aan het eind van de rit iets op wat meer waarde levert bij de klantwens op dat moment—want de wereld is ook in beweging.
  3. Om voorspelbaarheid te creëren.Volwassen Scrumteams weten hoeveel werk zij per sprint aankunnen. Met deze kennis kunnen zij steeds beter voorspellen hoe lang ze nodig hebben voor bepaalde (deel)producten, of hoeveel (deel)producten ze af hebben op een bepaalde datum in de toekomst. Deze inschattingen zijn gebaseerd op ervaringen die opgedaan zijn door het team in het verleden, bijvoorbeeld in voorgaande sprints of eerdere projecten; dit in plaats van een inschatting vooraf aan een heel project. Hiermee zijn ze, en worden ze nog steeds, relatief betrouwbaarder. Ook tijdens de sprint leert het team namelijk. Ter vergelijking, voordat je begon met het lezen van dit artikel wist je niet hoe lang je erover zou doen om het uit te lezen. Op dit moment kun je zien dat je ongeveer op de helft bent en dat je daarmee nog ongeveer net zo veel minuten te gaan hebt! 

Hoelang duurt een Scrum Sprint?

Een Scrum Sprint duurt tussen 1-4 weken. Korter is geen Sprint en langer ook niet. Meestal zien we Sprints van zo’n 2 a 3 weken. De Sprint kan niet een dagje langer of korter duren als het even niet uit komt. In plaats van de Sprint aan te passen moet het Scrum team leren om het werk voorspelbaarder te maken. Dit helpt het team, en het team leert hier als geheel erg veel van. En uiteindelijk helpt het ook de klant; in de Reviews ziet deze het product groeien naar zijn wensen. En ook: door je aan de tijd voor de sprint te houden kun je in een ‘sustainable pace’ gaan werken om te voorkomen dat je met een burn-out je product haalt. 

Welke Events zitten er in een Scrum Sprint?

Scrum Sprint

  1. De Sprint Planning

Dit event duurt maximaal 8 uur. Het doel ervan is om het werk te bepalen voor de komende sprint. De Product Owner geeft aan waarom deze sprint waardevol voor de klant is en geeft aan wat de meeste waarde levert voor de klant. De Developers bepalen uiteindelijk wat ze gaan doen, hoeveel ze kunnen meenemen naar de sprint backlog en hoe ze het gaan realiseren. De Sprint Planning gebeurt aan het begin van de Sprint, en het resultaat is een Sprint doel met een bijbehorende Sprint Backlog.

  1. De Daily Scrum.

Dit event gebeurt dagelijks en duurt maximaal 15 minuten. Het is een zeer goede tool voor de developers om te bepalen of zij op schema liggen. En om te bekijken of er nog ondersteuning nodig is bij het verwijderen van belemmeringen, de Impediments. De Daily Scrum is voor en door de Developers. Andere collega’s, bijvoorbeeld de Product Owner en de Scrum Master mogen er wel bij zijn, maar doen niet per se mee. De PO beantwoordt bijvoorbeeld vragen als dat nodig is, en de Scrum Master is er om te observeren hoe effectief het verloopt en eventueel te faciliteren—bijvoorbeeld bij een team wat relatief nieuw is of minder ervaren in het werken met Scrum.  

  1. De Sprint Review

Tijdens deze bijeenkomst van maximaal 4 uur levert het Scrum team een werkend (deel)product op aan de klanten. De Developers leggen uit wat ze hebben gedaan en de klant geeft feedback over het resultaat. De Product Owner is verantwoordelijk voor deze meeting en zorgt ervoor dat het een effectief moment is om nieuwe inzichten te verkrijgen in klantwensen, maar ook klanten inzicht te geven in de uitdagingen van het team. Transparantie is hier nodig om te kunnen inspecteren en mogelijke aanpassingen te kunnen maken.

  1. De Sprint Retrospective

Aan het eind van de Sprint, vindt een Sprint Retrospective plaats. Dit event duurt maximaal 3 uur. Het doel is om te evalueren hoe de sprint is verlopen en om daar van te leren. Hoe verliep de samenwerking? Wat ging er goed, wat nemen we mee in de volgende sprint en wat laten we achter? De Scrum Master neemt vaak hier een leidende rol. Uiteindelijk zorgen alle Sprint events er op deze manier voor dat het team continu blijft leren en verbeteren en hierdoor optimaal kan presteren.