Wat is een Scrum Sprint?

De hartslag van een Scrum team

De sprint is de hartslag van een Scrum team. Het proces waar ideeën worden omgezet in waarde. De Scrum Sprint is een afgebakende tijdsperiode, waarin de teamleden (in het Scrum Framework noemen we hen de Developers) werken aan een op te leveren (deel)product. Naast de tijd die er gewerkt wordt aan het (deel)product, zijn er een aantal vaste onderdelen: de Scrum Events.

Wat is het doel van een Scrum Sprint?

Het doel van een Scrum Sprint is drieledig:

  1. Structuur aanhouden in je processen. De wereld is ontzettend complex. De reden dat je Agile werkt en met Scrum aan de slag bent gegaan is om risico’s te verminderen. Door een project op te delen in sprints breek je in feite de risico’s op in kleinere behapbare brokken van een paar weken. Mocht er iets veranderen of fout gaan, dan gebeurt dat binnen deze korte periode en voor een klein deelproduct en niet het totale product. Iedere sprint geeft namelijk de gelegenheid om de wereld te inspecteren en jezelf aan te passen daar waar nodig.
  2. Om zo dicht mogelijk bij de wens van de klant te blijven. Als je werkt in een Agile omgeving, is het op te leveren eindproduct meestal nog niet in cement gegoten. Er zijn allemaal onzekerheden; de wereld kan veranderen en de klant ontdekt gedurende het project zijn echte wens. Door gebruik te maken van Sprints in het Scrum Framework kun je het eindproduct opknippen in kleinere deelproducten. Door deze cadans aan te houden en regelmatig feedback van de klant te ontvangen, kun je stapsgewijs bijsturen en lever je aan het eind van de rit iets op wat beter aansluit bij de klantwens.
  3. Om voorspelbaarheid te creëren. Volwassen Scrumteams weten hoeveel werk zij per sprint aankunnen. Met deze kennis kunnen zij steeds beter voorspellen hoe lang ze nodig hebben voor bepaalde (deel)producten, of hoeveel (deel)producten ze af hebben op een bepaalde datum in de toekomst. Deze inschattingen zijn gebaseerd op ervaringen die opgedaan zijn door voorgaande sprints in plaats van een inschatting vooraf aan het project. Hiermee zijn ze dus relatief betrouwbaarder. Ter vergelijking, voordat je begon met het lezen van dit artikel wist je niet hoe lang je erover zou doen om het uit te lezen. Op dit moment kun je zien dat je ongeveer op de helft bent en dat je daarmee nog ongeveer net zo veel minuten te gaan hebt!

Hoelang duurt een Scrum Sprint?

Een Scrum Sprint duurt een maand of korter. Meestal zo’n 2 a 3 weken. En de Scrum Sprint is een container voor alle andere Scrum Events. De Sprint kan niet een dagje langer of korter duren als het even niet uit komt. In plaats van de Sprint aan te passen moet het Scrum team leren om het werk voorspelbaarder te maken. Dit helpt het team, maar uiteindelijk ook de klant. Door je hieraan te houden kun je in een ‘sustainable pace’ gaan werken om te voorkomen dat je met een burn-out je product haalt.

Welke Events zitten er in een Scrum Sprint?

Scrum Sprint

  1. De Sprint Planning

Dit event duurt maximaal 8 uur. Het doel ervan is om het werk te bepalen voor de komende sprint. De Product Owner geeft aan waarom deze sprint waardevol voor de klant is en geeft aan wat de meeste waarde levert voor de klant. De Developers bepalen uiteindelijk wat ze gaan doen en hoe ze het gaan realiseren. De Sprint Planning gebeurt aan het begin van de Sprint, en het resultaat is een Sprint doel met een bijbehorende Sprint Backlog.

  1. De Daily Scrum.

Dit event gebeurt dagelijks en duurt maximaal 15 minuten. Het is een zeer goede tool om met het team te bepalen of zij op schema liggen. Een voorbeeld zijn de drie vragen waarmee ze hun werk inspecteren: wat is er gister bereikt? Wat willen we vandaag bereiken? en wie heeft er hulp nodig met het werk. De Daily Scrum is een meeting voor en door de Developers . Andere collega’s mogen er bij zijn, maar doen niet mee.

  1. De Sprint Review

Tijdens deze meeting van maximaal 4 uur levert het Scrum team een werkend (deel)product op aan de klanten. De Developers leggen uit wat ze hebben gedaan en de klant geeft feedback over het resultaat. De Product Owner is verantwoordelijk voor deze meeting en zorgt ervoor dat het een effectief moment is om nieuwe inzichten te verkrijgen in klantwensen, maar ook klanten inzicht te geven in de uitdagingen van het team.

  1. De Sprint Retrospective

Aan het eind van de Sprint, vindt een Sprint Retrospective plaats. Dit event duurt maximaal 3 uur. Het doel is om te evalueren hoe de sprint is verlopen en om daar van te leren. Hoe verliep de samenwerking? Wat ging er goed, wat nemen we mee in de volgende sprint en wat laten we achter? De Scrum Master neemt vaak hier een leidende rol. Uiteindelijk zorgen alle Sprint events er op deze manier voor dat het team continu blijft leren en verbeteren en hierdoor optimaal kan presteren.