fbpx

Holacracy

Holacracy; zo doe je dat met Agile en Scrum  

In de voortdurende zoektocht naar meer flexibele en responsieve organisatiestructuren, komt Holacracy naar voren als een radicale benadering die naadloos samenvloeit met de principes van Agile en Scrum. In dit artikel kijken we naar deze radicale benadering en onderzoeken we hoe en of Holacracy zich laat integreren met andere radicale concepten zoals Agile en Scrum. 

Holacracy; zo doe je dat met Agile en Scrum

 

Holacracy: Autonome organisaties

 1. Holacratische Principes:

Holacracy, als een organisch raamwerk voor organisaties, omarmt de gedecentraliseerde, op rollen gebaseerde structuur. Het bevordert autonomie, snelle besluitvorming en continue evolutie. Het gaat hierbij om verantwoordelijkheden en doelgerichte resultaten en beslissingen.  

 1. Rollen en Cirkels:

In Holacracy zijn rollen en cirkels de bouwstenen. Rollen definiëren specifieke verantwoordelijkheden, terwijl cirkels autonome eenheden zijn met hun eigen doelstellingen. Zowel de rollen als de cirkels dragen bij aan product en organisatiedoelstellingen, maar het eerste is gefocust op structuur, gedelegeerde belangen en communicatie en het ander focus zich op producten en resultaten.

 

Holacracy & Agile: Hoe combineren?

 1. Wendbaarheid als Gemene Deler:

Zowel Holacracy als Agile delen de kernwaarden van wendbaarheid, adaptabiliteit en voortdurende verbetering. Holacracy biedt de structuur, terwijl Agile de mindset levert. Dit lijkt ook op de wisselwerking tussen Agile en Scrum, waarbij Scrum een structuur biedt en Agile de mindset levert. Zogezegd zou je dus kunnen beargumenteren dat Holacracy dus een framework is dat valt onder de Agile paraplu op dezelfde manier dat Kanban, Scrum en XP dat zijn.

 1. Holacracy en Scrum:

Holacracy kan naadloos samengaan met Scrum, vooral in de context van zelforganiserende ontwikkelingsteams, korte iteraties en frequente inspectie en aanpassing. De richtlijnen per framework is anders, maar in essentie proberen ze hetzelfde voor elkaar te krijgen. Als vuistregel zou je de twee als concurrenten kunnen zien, maar belangrijk is om te weten dat als bepaalde onderdelen niet werken voor jou specifieke context, je altijd bij de andere zou kunnen kijken.

 

Holacracy in de praktijk

 1. Zelforganisatie binnen Cirkels:

Holacracy stimuleert zelforganisatie op alle niveaus. Dit sluit perfect aan bij de zelforganisatieprincipes van Agile-teams. Zelforganisatie betekent dat leiders verantwoordelijk zijn voor het communiceren van uitdagingen en visie (de “wat”) en dat teams vervolgens verantwoordelijk zijn voor de uitwerking (hoe) en het plan en de middelen die ze nodig hebben om deze te realiseren.

 1. Sprintplanning en Holacracy:

De gestructureerde aanpak van Holacracy biedt een raamwerk voor effectieve sprintplanning, waarbij de focus ligt op de specifieke rollen en verantwoordelijkheden. Dit zou in de praktijk kunnen betekenen dat je voor de sprintplanning schuift met bepaalde verantwoordelijkheden om zo tot het beoogde resultaat te komen. Rollen en verantwoordelijkheden zijn flexibel en verschuiven. Dit vraagt een andere vorm van flexibiliteit dat binnen Scrum niet formeel is opgenomen. Een interessante aanvulling die effectief zou kunnen zijn voor sommige contexten. In de praktijk zien we dat Holacracy of een combinatie van Scrum en Holacracy niet of nauwelijks gebruikt wordt. Wellicht is de stap te groot van het traditionele management met RACI’s naar Holacracy.  

 

Holacracy: Transformatiekatalysator

 1. Holacracy als Startpunt:

Organisaties die streven naar meer wendbaarheid kunnen Holacracy beschouwen als een startpunt voor een diepgaande organisatorische transformatie. De impact vanuit de structuren zijn wellicht niet zo groot als Scrum, maar het lef om rollen los te laten en flexibel te maken is wellicht een culturele stap dat groot is.  

 1. Samenwerking van Teams en Cirkels:

De samenwerking van Agile-teams binnen de context van Holacracy benadrukt het belang van coördinatie tussen cirkels voor een gestroomlijnde uitvoering. Net als met meerdere Scrum teams is het belangrijk om onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk te maken en risico’s hiermee te mitigeren.  

Holacracy vanaf organisatie, teams en individuen

 

Holacracy & Agile: Overeenkomsten

 1. Overlapping in Principes:

Zowel Holacracy als Agile streven naar het verminderen van hiërarchie, het bevorderen van snelle besluitvorming en het ondersteunen van een cultuur van constante verbetering. De invalshoek is anders, maar het doel is in beide gevallen decentralisatie van beslissingsbevoegdheid en gedeelde verantwoordelijkheden.  

 1. Flexibiliteit en Responsiviteit:

Holacracy biedt de flexibiliteit die nodig is om snel te reageren op veranderingen, een kenmerk dat perfect aansluit bij de responsiviteit van Agile en Scrum. 

 

Holacracy & Agile: Uitdagingen

 1. Culturele Overgang:

Het integreren van Holacracy, Agile en Scrum vereist vaak een diepgaande culturele verschuiving. Weerstand kan ontstaan bij teams die gewend zijn aan traditionele hiërarchieën, maar ook teams die overtuigd zijn van één van de twee werkwijzen. Belangrijk is om de win-win te zoeken bij de implementatie van deze methoden en ook los te laten als die er niet lijkt te zijn.  

 1. Navigeren door Verandering:

Organisaties moeten strategieën ontwikkelen om door de uitdagingen van verandering te navigeren, zowel op cultureel als operationeel niveau. Dit maakt dat je uiteindelijk ambassadeurs kunt hebben van zowel Holacracy als Scrum en dat deze elkaar beconcurreren terwijl ze gezamenlijk hetzelfde doel voor ogen hebben.  

 

Conclusie: Holacracy & Agile

In de wereld van voortdurende verandering en innovatie biedt Holacracy een innovatieve organisatiestructuur die nauw samenwerkt met de principes van Agile en Scrum. Deze holistische benadering vormt een krachtige drijvende kracht voor organisaties die streven naar wendbaarheid, autonomie en voortdurende verbetering. Terwijl de bedrijfswereld blijft evolueren, staat de harmonieuze dans van Holacracy, Agile en Scrum klaar om organisaties te leiden naar een meer flexibele en florerende toekomst. Zij die veranderen blijven bestaan!