fbpx

Planning Poker

met Fibonacci in Agile

Planning Poker - Agile Werken

Agile is een bewezen waardevolle mindset als je in een complexe omgeving werkt. Binnen zo’n omgeving kan Scrum als framework handvaten geven om je project of product effectiever te realiseren én met een hogere kwaliteit. Terwijl Scrum dit allemaal voor elkaar krijgt, blijft er één wens voor alle betrokkenen staan: voorspelbaarheid. Scrum heeft hier een aantal tools voor binnen het Framework, maar in dit artikel gaan we kijken naar een best practice die de afgelopen jaren steeds meer aan populariteit heeft gewonnen: Planning Poker. In het specifiek kijken we naar de kaarten die bij het pokeren gebruikt worden. Dit zijn namelijk niet je standaard pak met kaarten, maar een speciale set die gebaseerd is op de Fibonacci reeks. In dit artikel kijken we naar wat deze reeks is en hoe het ingezet wordt.

Wat is de Fibonacci reeks?

De Fibonaccireeks is een wiskundig concept dat al eeuwen wordt gebruikt om natuurlijke fenomenen en patronen te beschrijven. De laatste jaren is het ook een handig hulpmiddel geworden om voorspelbaar te worden.

Het is een reeks getallen waarin elk getal de som is van de twee voorgaande getallen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, enzovoort. De toepassing van deze reeks was onverwacht, maar wordt tegenwoordig veel gebruikt. Om een voorbeeld te noemen: de ‘gulden snede’. Dit is de wiskundige benadering van schoonheid. Beroemde foto’s en kunstwerken zoals de Mona Lisa en Het Laatste Avondmaal zijn enkele voorbeelden waarin deze bekende ratio in verwerkt is. De toepassing waar wij naar kijken is Planning Poker.

Voorbeeld getallenreeks met de rij van Fibonacci

Planning Poker

Het idee achter Planning Poker is dat het gemakkelijker is de relatieve omvang van een taak in te schatten dan de absolute omvang ervan. De exacte lengte van een gebouw is op zichzelf moeilijk in te schatten, tenzij je weet dat het gebouw ernaast 100 meter is en ongeveer de helft van de lengte heeft. Dan wordt het kinderspel. Zo is het ook moeilijk voor een Developer of projectmedewerker om een precieze inschatting te geven van hoeveel uur die nodig heeft om een bepaalde functionaliteit te ontwikkelen. Deze inschatting hangt af van o.a. de complexiteit, de afhankelijkheid en de onzekerheid. Met name dat laatste is moeilijk te meten. Je weet immers niet wat je niet weet. Wat je in een Agile omgeving dus wilt doen is niet een exacte inschatting baseren op tijd, maar een relatieve inschatting op basis van ‘effort’. Tijd wordt met name in Scrum gezien als een pervers middel waar op gemanaged gaat worden, terwijl je juist niet efficiënt, maar effectief wilt werken. Dit zorgt ervoor dat we tijd loslaten als eenheid, maar waarom dan de Fibonacci reeks?

Fibonacci in Planning Poker

Allereerst zien de Planning Poker kaarten er anders uit dan de echte Fibonacci reeks. Zo zijn de getallen niet precies te herleiden op de reeks, maar zijn ze er wel op gebaseerd. Reden hiervoor is de gebruiksvriendelijkheid ervan. Het doel is niet om wiskundig accuraat te zijn met het ‘spel’, maar om Developers of projectmedewerkers te helpen hun werk voorspelbaar te maken.

Door de Fibonaccireeks te gebruiken, kunnen teamleden de benodigde inspanning voor een taak inschatten door deze te vergelijken met andere taken die ze al hebben voltooid of geschat. Een taak met een score van 2 kan bijvoorbeeld twee keer zo groot zijn als een taak met een score van 1. En een taak van 20 kost dus 10x zo veel effort; dat wil zeggen dat het in termen van complexiteit, afhankelijkheid en onvoorspelbaarheid 10x zo groot is. Dit geeft dus nogmaals geen exacte hoeveelheid, maar laat bij benadering en in verhouding zien dat deze taak misschien nog wat opgebroken moet worden in kleinere delen die beheersbaarder zijn voor het team.

Voordelen

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van de Fibonacci reeks Planning Poker is dat het helpt overschatting of juist onderschatting van de tijd en moeite die nodig is voor het opleveren van een deelproduct te voorkomen. Het gebruik van een schaal die exponentieel toeneemt, dwingt teamleden kritisch na te denken over de complexiteit van een item.

Een ander voordeel van het gebruik van Fibonacci in je Planning Poker is dat het samenwerking en dialoog tussen teamleden aanmoedigt. Wanneer teamleden samen iets inschatten, moeten ze hun redenering en aannames uitleggen, wat kan leiden tot waardevolle inzichten. Dit kan helpen om potentiële obstakels of uitdagingen in een vroeg stadium te identificeren en ervoor te zorgen dat iedereen een gedeeld begrip heeft van het vereiste werk.

Ten slotte kan het gebruik van de Fibonacci reeks in Planning Poker ook helpen om het moreel en de motivatie van het team te verbeteren. Wanneer teamleden een duidelijk begrip hebben van het vereiste werk en vertrouwen hebben in hun schattingen, voelen ze zich eerder gemotiveerd en betrokken bij het project. Dit kan leiden tot hogere productiviteit en betere resultaten voor het project als geheel.

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat de Fibonacci reeks ook buiten de wiskunde en kunst ook een toepassing heeft gevonden binnen Agile en in het specifieke het Scrum Framework. Door de Fibonaccireeks te gebruiken om de relatieve omvang of inspanning in te schatten stimuleren we samenwerking en discussie en verbeteren we de voorspelbaarheid en daarmee motivatie van het team.