fbpx

Refinement

Product Backlog Refinement

Een geordende, geprioriteerde Product Backlog is een vereiste volgens de Scrum Guide. Echter wordt er geen duidelijkheid gegeven over hoe je dit het beste kan vormgeven. Is het nou een event of toch niet? Wat is een Product Backlog Refinement en wat komt er bij kijken?

Wat is het doel van Refinement?

Tijdens de Product Backlog Refinement bereiden we de Product Backlog voor op toekomstige Sprint Planning-sessie(s). Dit betekent dat we alvast vooruit werken zodat we inzicht hebben in de complexiteit dat er op het team af komt en we beter kunnen inschatten wat we de komende paar sprints kunnen opleveren. Hiervoor moeten we tijdens het Refinement proces een aantal dingen doen:

 • Bepalen wat komt er allemaal bij komt kijken om deze User Story te ontwikkelen.
 • Toevoegen van nieuwe User Stories op basis van voortschrijdend inzicht.
 • Ordenen van User Stories (waar nodig) op prioriteit.
 • Afhankelijkheden tussen User Stories in kaart brengen.
 • Inschatte hoeveel werk (geen tijd!) er nodig is om een User Story te voltooien.

Hoe pak je het aan?

Product Backlog Refinement

Het Scrumteam bepaalt zelf hoe en wanneer de Product Backlog Refinement plaatsvindt. In de praktijk zien we vaak 3 varianten van het Refinement proces:

 • Refinement meeting: één of meer sessies tijdens de sprint om samen te Refinen.
 • Refinement wordt door één of meer teamleden individueel gedurende de sprint gedaan.
 • Combinatie van sessie en individueel.

Ieder variant heeft zo zijn voor en nadelen. Belangrijk om niet te vergeten is dat de Product Owner officieel verantwoordelijk is voor de Product Backlog en daarmee het Refinenen ervan. Deze mag natuurlijk capaciteit en hulp vragen van de rest van het Development Team (voor max 10% van de sprint). Dit betekent dat in alle varianten:

 • De Product Owner de User Stories inclusief acceptatiecriteria uit moet kunnen leggen.
 • De Developers de User Story moeten inschatten (kan ook tijden Sprint Planning).

Los van de twee bovenstaande verantwoordelijkheden worden er ook soms Tasks toegevoegd aan de User Story tijdens de Refinement. Dit gebeurt niet altijd en is ook strikt genomen geen verplicht onderdeel van het Scrum Framework. Wel kan dit het team in sommige gevallen helpen. Door dit voorbereidende werk in een PRODUCT BACKLOG REFINEMENT-sessie te doen, zal de Sprint Planning minder tijd kosten en soepeler verlopen.

Voordelen van de Product Backlog Refinement

 • Duidelijkere User Stories zijn met meer zekerheid te schatten, zijn transparanter en maken het team meer voorspelbaar.
 • Tijdens Refinement vindt ook kennisoverdracht plaats op technische inhoud, maar ook klantwaarde en product.
 • Het is een kans om goed af te stemmen over het werk met het gehele Scrum-team.
 • Als het Product Backlog Refinement proces goed wordt onderhouden, helpt dit onnodige discussie in een Sprint Planning te voorkomen.
 • Het verhoogt de effectiviteit van het team door onzekerheid te verminderen

Werkt jouw refinement vorm? Werkt het niet of heb je juist een andere manier dat beter werkt voor jullie? Laat het ons weten.