fbpx

Product Manager

De Rol van Product Manager binnen Agile werken

De Rol van een Product Manager

De oplettende lezers en Scrum gecertificeerden onder onder ons zullen al door hebben dat deze titel buitengewoon veel lijkt op de titel van Product Owner, wat een van de officiële verantwoordelijkheden binnen het Scrum Framework is. In dit artikel verkennen we de verantwoordelijkheden, uitdagingen en best practices van de Product Manager binnen Agile. We zullen kijken naar waar de rollen verschillen en uiteraard ook naar waar er overlap zit. Het is niet voor niets dat soms de twee rollen door 1 persoon worden uitgevoerd!

Het verschil tussen een Product Owner (PO) en een Product Manager (PM) ligt voornamelijk in hun focus en verantwoordelijkheden binnen een organisatie. Over het algemeen kan men zeggen dat de PM meer een strategische focus, en de PO meer een operationele focus heeft in het werk.

Dat zie je in optima forma terug in SAFe. Immers daar kun je goed waarnemen dat een PO richt zich op het maximaliseren van de waarde van het product binnen het Scrum-team. Ze vertalen klantwensen naar een productvisie en werken nauw samen met de Scrum Master en de Developers om het juiste waardevolle product voor de stakeholders te creëren.

Een PM, daarentegen, heeft een bredere rol die zich uitstrekt over het gehele ontwikkelproces van concept tot release, inclusief logistieke, financiële en marketingaspecten. In SAFe is productmanagement verantwoordelijk voor het definiëren van wenselijke, waardevolle, haalbare en duurzame oplossingen die aan de behoeften van de klant voldoen. Daartoe ondersteunt de PM de ontwikkeling van het product gedurende de gehele levenscyclus:  introductie, groei, volwassenheid en neergang.

De PM is dus meer op het strategisch vlak bezig dan de PO. Hij probeert door nauwe samenwerking met anderen, waaronder stakeholders en andere afdelingen, om marktkrachten, gewenste economische uitkomsten en bredere visie op de oplossing te begrijpen die de productstrategie beïnvloeden.

In SAFe werkt de PM samen met systeemarchitecten en de Release Train Engineer (RTE) om de ART te sturen naar succesvolle levering. Het is uiteindelijk  aan de agile teams om de productstrategie uit te voeren door oplossingen te ontwikkelen, te leveren en continu te verbeteren. Daarom communiceert en synchroniseert Productmanagement vaak met de Product Owners van de teams, niet alleen om informatie te geven, maar ook om informatie te ontvangen over de stand van zaken: haalbaarheid is een belangrijk ding om te managen.

In SAFe functioneert een productmanager op wat we het het programmaniveau noemen—en de Feature Backlog wordt dan ook door hem beheerd.  Dat betekent dat de PMs bepalen waar de Agile Teams in de Agile Release Train aan samenwerken op feature niveau.

POs bevinden zich meer op het operationele team niveau. Dat alles betekent dat ze verantwoordelijkheden hebben die hetzelfde klinken, maar op verschillende levels zitten—en er daardoor wel anders uitzien in de praktijk.

 

De verantwoordelijkheden van zowel Product owner als Product Manager: 

 1. Productvisie en Strategie: verantwoordelijk voor het definiëren en communiceren van de productvisie en strategie, waarbij hij ervoor zorgt dat het product aansluit bij de lange termijn doelstellingen van de organisatie. 
 2. Product Backlog Beheer: verantwoordelijk voor het beheren van de Product Backlog, waarbij hij prioriteiten stelt op basis van klantwaarde, marktvraag en bedrijfsdoelen. 
 3. Stakeholder Management: fungeert als de brug tussen het ontwikkelteam, de stakeholders en de klanten, waarbij hij input verzamelt, verwachtingen beheert en feedback integreert in de productontwikkeling. 
 4. Product Requirements Management: bepaalt de producteisen en specificaties op basis van marktonderzoek, klantfeedback en concurrentieanalyse, waarbij hij zorgt voor een duidelijke richting voor het ontwikkelteam. 
 5. Release Planning en Roadmapping: werkt samen met het ontwikkelteam om releaseplanningen en roadmaps te creëren, waarbij hij de levering van waardevolle functionaliteit over verschillende iteraties coördineert. 

Verantwoordelijkheden Product Manager als zowel Product Owner

 

Ze delen daarom ook uitdagingen:  

 1. Balans tussen Klantbehoeften en Bedrijfsdoelen: het vinden van de juiste balans tussen de behoeften van de klant en de doelstellingen van de organisatie, om ervoor te zorgen dat het product zowel waardevol als rendabel is. 
 2. Prioriteiten stellen in de Product Backlog: Het effectief prioriteren van items in de Product Backlog vereist een diepgaand begrip van klantbehoeften, markttrends en technische complexiteit, wat een constante uitdaging kan zijn. 
 3. Omgaan met Veranderende Vereisten: In een Agile-omgeving kunnen vereisten vaak veranderen, waardoor de PO en PM flexibel en adaptief moeten zijn om snel te reageren op nieuwe informatie en inzichten. 
 4. Communicatie en Samenwerking: Effectieve communicatie en samenwerking met stakeholders en het ontwikkelteam zijn essentieel voor het succes van de PO en PM, maar kunnen ook een uitdaging vormen vanwege verschillende belangen en perspectieven. 

 

Best Practices voor Product Managers. Wat moet je als Product Manager doen als je effectief wilt zijn?  

 1. Klantgericht Denken: Houd altijd de behoeften en ervaringen van de klant in gedachten bij het nemen van beslissingen en prioriteiten stellen. 
 2. Data-gedreven Besluitvorming: Baseer beslissingen zoveel mogelijk op feiten, data en klantfeedback om het risico van aannames te minimaliseren. 
 3. Iteratieve Benadering: Omarm een iteratieve benadering van productontwikkeling, waarbij voortdurende feedback en aanpassing worden verwelkomd als onderdeel van het proces. 
 4. Samenwerking en Transparantie: Stimuleer een cultuur van samenwerking en transparantie, waarbij open communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid worden aangemoedigd binnen het team en met stakeholders.

Competenties die een Product Manager moet beheren

 

Conclusie

Als schakel in productontwikkeling speelt de Product Manager, net als de Product Owner, een cruciale rol bij het definiëren, prioriteren en leveren van waardevolle producten aan klanten. Door effectief om te gaan met uitdagingen, het toepassen van best practices en voortdurende samenwerking en communicatie, kan de Product Manager bijdragen aan het succes van het team en de organisatie als geheel.

Voor diegenen die hun vaardigheden als Product Owner willen verdiepen en verbeteren, kan de Product Owner Training zeer waardevol zijn. De Product owner opleiding biedt de nodige tools en kennis om de rol van Product Owner effectief te vervullen, inclusief het leren van technieken voor het prioriteren van backlog-items, stakeholdermanagement en het optimaliseren van teamprocessen.