fbpx

Wat is een Product Owner?

Meer over de rol van een Product Owner en welke taken en competenties hier bij komen kijken

Samen met de Scrum Master en de Developers maakt de Product Owner binnen het Agile Framework Scrum het Scrum team compleet. De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product, project en/of dienst. Dit doet de Product Owner door de behoeften vanuit de stakeholders en de buitenwereld te vertalen naar de Developers.

Product Owner

Wat zijn de taken van de Product Owner?

 1. Vertegenwoordigen van klantbelang
  De Product Owner is de schakel tussen stakeholders en teams. Door goed te communiceren zorgt deze ervoor dat de belangen van de klant goed zijn vertegenwoordigd en dat stakeholders betrokken zijn bij het project. Een balans vinden tussen technische vereisten en functionele vereisten is belangrijk hierin.
 2. De visie definiëren
  Zonder visie geen waardevol product. De Product Owner werkt vanuit de behoefte van de klant en ontwikkelt een visie en strategie voor het product dat door het Scrum team gerealiseerd wordt. Dat betekent dat een Product Owner goed op de hoogte is van de wensen van de doelgroep, trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het product.
 3. De Product Backlog beheren
  De Product Backlog is de totale lijst aan beschikbare kennis, wensen en eisen om het product te realiseren. Het is de verantwoordelijkheid van de Product Owner om dit dynamische document op te stellen, bij te werken op basis van veranderende projectbehoeften en toegankelijk te houden voor de stakeholders en de Developers.
 4. Prioriteiten stellen
  Agile werken betekent keuzes maken. Wat moeten we als team het eerste oppakken? Met welke backlog items gaan we aan de slag? Wat is voor de belanghebbenden het belangrijkst? Wat levert nu de meeste waarde? De Product Owner bepaalt de volgorde waarin de taken door de developers worden opgepakt. De belangrijkste taken staan altijd bovenaan.
 5. Voortgang bewaken
  De Product Owner is verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang van het totale project. Ondanks dat het team niet werkt met tijdgebonden deadlines, maar in termen van Sprints, is de Product Owner toch verantwoordelijk om een inschatting te kunnen geven wanneer iets af is richting de stakeholders. Dat kan bijvoorbeeld door op basis van de huidige voortgang een inschatting te geven in welke sprint een bepaalde feature of item opgeleverd kan worden.

Welke competenties moet een Product Owner hebben?

De Product Owner is onder andere stakeholder manager, visionair en motivator. Een goede Product Owner moet over de nodige kwaliteiten beschikken en vervult een cruciale rol bij het realiseren van een succesvol product met de rest van het Scrum team.

 • Senioriteit
  Als stakeholder manager moet de Product Owner stevig in de schoenen staan en ‘nee’ kunnen verkopen aan de klant. Er is maar één eigenaar van het product en dat bij jij als Product Owner. Het vertalen van de klantwens is cruciaal, maar dat betekent niet dat je het één op één over neemt.
 • Bekendheid met product en marktontwikkelingen.
  Allereerst helpt het bij het vormgeven van het product en de manier waarop toekomstige klanten er gebruik van willen maken. Ook is het goed om hierbij goed te kijken waar de concurrenten mee bezig zijn en wat de succesfactoren hiervan zijn. Ten tweede geeft dit de stakeholders het vertrouwen in de Product Owner om een visie te formuleren. Dit vertrouwen helpt vervolgens bij lastige beslismomenten.
 • Visie omzetten in acties
  De Product Owner moet de vertaalslag kunnen maken van ‘abstracte’ visie naar hapbare ‘brokken’. Complexe business vraagstukken omzetten naar (technische) benodigdheden is een kunstvorm dat even duurt om eigen te maken. Hierbij moet je de taal van zowel business als projectteam vloeiend leren spreken. Dat betekent een diepgaande investering in beide partijen.
 • Communicatief sterk
  De Product Owner is in staat op de juiste manier te communiceren met verschillende stakeholders. Een gestructureerde aanpak in hoeveelheid en manier van communiceren is belangrijk, maar ook kennis van effectief onderhandelen is welkom.
 • Besluitvaardigheid
  De Product Owner moet het lef hebben om knopen door te hakken zodat het project in beweging blijft. Dit ondanks dat vaak perfecte informatie en overzicht niet beschikbaar is.
 • Teamplayer
  Managers bestaan niet in een Scrum team. Een Product Owner die verschijnt en verdwijnt als een manager en zich gedraagt als één zal geen succesvol carrière hebben binnen Scrum.
 • Zelfkennis
  De druk is hoog en het aantal stakeholders groot: hierdoor kunnen conflicten ontstaan. Dit kan invloed hebben op de Product Owner als persoon. De Product Owner moet zichzelf goed kennen om de druk en conflicten niet in de weg te laten staan van beslissingen en creatieve oplossingen.
 • Motiverend leiderschap
  Als leider moet de Product Owner goed kunnen luisteren naar het team, openstaan voor suggesties en makkelijk benaderbaar zijn.

Volg de Product Owner training bij Agile Werken en leer maximale waarde te leveren

Waarom de rol binnen het team onmisbaar is

De Product Owner vervult een cruciale rol in een Scrum team die waarde wil leveren. Het is een essentiële rol die belangen vanuit de gebruiker en organisatie vertegenwoordigt en vertaalt naar producten en diensten die vervolgens door het Scrum team gerealiseerd kunnen worden. Product Owners hebben zonder meer de actieve steun en mandaat nodig van het topmanagement. Daarnaast is communicatie training en een cursus in onderhandelingsvaardigheden geen overbodig luxe zodat zij in staat zijn om de juiste dingen te blijven doen. Als dit gebeurt, kunnen Product Owners acteren als waardevolle roergangers die de producten van de toekomst bouwen.