fbpx

Wat is User Story Mapping?

4 stappen richting een goede user story mapping-sessie

Een Product Owner richt een Product Backlog in met de input van de stakeholders. User story mapping is een techniek die ingezet kan worden om input te krijgen van de stakeholders.

Wat is user story mapping?

User story mapping is een techniek om samen met stakeholders en team een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de ontwikkeling van een product. Zo’n sessie levert je het volgende op:

  • Een vertaling van de abstracte productvisie in concrete volgordelijke activiteiten.
  • Een praatplaat op basis waarvan je discussies kunt voeren met Developers en Stakeholders.
  • Inzicht in het grotere geheel waardoor de ‘waarom’ van bepaalde items duidelijker zijn.
  • Inzichten in waar de gaten nog zitten in de processtappen en/of het product.

Let er wel op dat deze sessie niet eenmalig een totaalbeeld geeft. Eisen, inzichten, wensen en eindgebruikers veranderen met de tijd. Zo ook de Userstories die je nodig hebt om hieraan te voldoen. Het bijhouden en updaten van de Product Backlog is een continu proces met de product Owner als verantwoordelijke.

User story mapping-sessie
Een user story mapping-sessie duurt maximaal 5 dagen omdat er tijd nodig is om zoveel mogelijk wensen uit te schrijven, inzichten op te doen en ideeën uit te wisselen. Het gehele Scrum team is hierbij aanwezig. Hieronder hebben we de stappenplan voor je uitgeschreven.

Stap 1: Voorbereiding

Nodig het Scrum team en alle stakeholders uit voor de sessie. Voor een User Story Mapping Sessie heb je veel plaats nodig op de muur. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een brownpaper. Dit maakt het ook makkelijk om later de hele map ergens anders heen te verplaatsen als het nodig is. Vraag de deelnemers om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo kunnen de deelnemers onderzoeken lezen, eindgebruikers spreken of zelfs bij concurrenten kijken hoe zij dat doen. Tot slot vraagt deze sessie uiteraard om de welbekende post-its en stiften.

Stap 2: Start sessie

Bij de start van de sessie legt de facilitator (vaak een Scrum Master of Agile Coach) uit wat de bedoeling is van de komende dagen en vertelt wie welke rol heeft. De Product Owner licht de huidige visie toe zodat de kaders duidelijk zijn. Daarna dragen de deelnemers ideeën aan over welke activiteiten er volbracht moeten worden om de productvisie te realiseren. Wanneer stakeholders grote brokken functionaliteit benoemen, kunnen ze direct met een aantal teamleden samen zitten om deze functionaliteit op te delen in kleinere brokken. Door deze opdeling worden de stappen behapbaar. Het is ook krachtig om de Product Owner deze sessie te laten faciliteren. Zo laat je de commitment zien en versterk je de rol.

Als een groot gedeelte gedaan is, dan kun je er al voor kiezen om een proces te maken op basis van grote brokken functionaliteit. Hang deze Epics van van links naar rechts op in een logische volgorde. Daaronder verdeel je de muur (of brownpaper) op in een aantal swimlanes (meestal 3 of 4).  Deze swimlanes maken een duidelijk onderscheid in hoeveel waarde features kunnen toevoegen aan het product. Hoe lager de features staan hoe minder waarde ze hebben.

Stap 3: Doorlopend in de sessie

In de loop van de volgende dagen kan iedereen binnen lopen en kijken naar de muur, extra User Stories aanmaken of verplaatsen. Zorg wel als facilitator of Product Owner dat er iemand in de ruimte is die het overzicht kan bewaren. Het is hier niet meer strikt noodzakelijk om de hele dag bij elkaar te zitten, maar wel handig om op vaste momenten met de groep bij elkaar te komen om de nieuwe ideeën door te nemen. Zo kun je bijvoorbeeld aan het eind van de dag een ‘stand-down’ doen waarop je de aanvullingen van de dag doorneemt.

Stap 4: Afsluiten van de sessie

Nadat de User story mapping sessie een aantal dagen onderweg is, zal er niet veel meer veranderen. Iedereen heeft een duidelijk beeld en de meeste discussies zijn gevoerd en uitgesproken. Geen zorgen, dingen die je niet hebt of nog niet weet komen gedurende het ontwikkelproces vanzelf aan bod. Je werkt in een complexe omgeving, daarom ben je Agile gaan werken.

De uitkomst van een User Story Mapping sessie kan er ongeveer zo uit zien:

Sluit tot slot de sessie af met een presentatie waarin je de meest belangrijke swimlane bespreekt en de vervolgstappen doorneemt. Zorg dat je dus aan het eind van de week weer een vaste blok hebt ingepland waarbij iedereen weer aanwezig is om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op dit moment hetzelfde beeld hebben van het product en wat er de komende periode opgeleverd gaat worden.

Heb je moeite met het afstemmen van verwachtingen? Het in kaart brengen van het totale product? Misschien lukt het je niet om alle belanghebbenden aan tafel te krijgen. Neem contact op met één van onze collega’s, we kijken en denken graag met je mee.