fbpx

Verschil Agile Coach en Scrum Master

Over het theoretische en praktische verschil tussen de twee rollen

Het verschil tussen de Scrum Master en Agile Coach is af en toe moeilijk te vinden. Agile Coach is namelijk niet in alle Frameworks binnen Agile een rol en wordt daarom soms op eigen initiatief en op een eigen manier ingevuld. Het kan dus zijn dat er in sommige praktijken een dunne scheidslijn is tussen de twee, of dat er een grijs gebied is waarin ze beiden functioneren. In dit artikel focussen we ons op het theoretische (en vaak) praktische verschil tussen de twee rollen om voor eens en voor altijd een duidelijk onderscheid tussen de twee te maken.

De Scrum Master

De Scrum Master is, zoals de naam het al zegt, een master in Scrum. Scrum is een framework binnen het Agile gedachtegoed dat zich focust op het bouwen en onderhouden van complexe producten. De Scrum Master heeft een bijzondere rol binnen dit Framework waar het verantwoordelijk is voor het coachen en trainen van teamleden en de organisatie om het framework eigen te maken. Dat betekent dus dat de Scrum Master op individueel, team en organisatieniveau werkt. In de praktijk zie je vaak dat een Scrum Master veelal op het team gericht is en zowel binnen het team als tussen teams impediments (of belemmeringen) wegneemt. In de praktijk is de focus dus vaak horizontaal in de organisatie.

De Agile Coach

De Agile Coach is een rol die niet binnen het Scrum Framework voorkomt. Er zijn wel andere frameworks die gebruik maken van deze rol, maar Scrum is daar niet één van. De Agile Coach is een rol die organisatie op individueel, team en organisatie niveau helpt om meer wendbaar te worden. Het doel hiervan is om effectiever te kunnen werken binnen de eigen context. De Agile Coach gebruikt hiervoor elementen van Frameworks, methoden en technieken die passend zijn voor de context. Dit zou Scrum kunnen zijn, maar ook DevOps, Kanban, Lean en Prince2 zijn slechts enkele voorbeelden van de opties. Het doel van de Agile Coach is Agility boven één van deze methoden. In de praktijk zie je vaak dat een Agile Coach op management- en organisatieniveau werkt.

Agile Coach vs. Scrum Master - Agile Werken

 

Verschillen en overeenkomsten Agile Coach en Scrum Master

De Scrum Master en Agile Coach hebben beiden een rol binnen Agile en het wendbaar maken van organisaties. Beiden bestrijken in theorie alle niveaus in de organisatie. In de praktijk zien we dat de Scrum Master vaker op team niveau en tussen teams werkt, waar een Agile Coach vaker op organisatieniveau actief is. Beide rollen maken gebruik van methoden die focussen op: structuur, cultuur en rituelen. Een verschil is echter dat de Scrum Master in theorie focust op het creëren van de structuur, cultuur en gebruiken van het Scrum Framework. De Agile Coach daarentegen prioriteert Agility boven Scrum en heeft hierin geen voorkeursmethode of framework. In de praktijk zien we dat ook Scrum Masters niet 100% van het Scrum Framework toepassen, maar een mengeling van methoden en technieken die werken in de omgeving. Tot slot leert de ervaring dat de Agile Coach wat meer ervaring nodig heeft om diens rol goed te kunnen vervullen. Kennis en ervaring van andere methoden en contexten is cruciaal om een inschatting te kunnen maken van welke van deze technieken in een specifieke context effectief zullen zijn.

Opleiding Scrum Master en Agile Coach

De verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende rollen resulteren ook in een verschil in achtergrond en opleiding van de Agile Coach en de Scrum Master. We beginnen bij de overeenkomsten en dat zijn er stiekem best veel! Zowel de Scrum Master als Agile Coach hebben een sterk achtergrond in de Agile Foundation en een goed begrip van in ieder geval het Scrum Framework. Ook het proces van teambuilding en effectief samenwerken is bekend bij de Scrum Master en Agile Coach. Het verschil tussen de twee rollen zit hem in de nadruk die zij leggen op: individuele coaching, organisatie ontwikkeling, change management en business Agility.

De Scrum Master focust zich, zoals gezegd, meer op het team en de afhankelijkheden tussen teams. Dit betekent dat de bovenstaande elementen minder vaak van toepassing zullen zijn in deze rol. Dat gezegd hebbende bevestigen juist de uitzonderingen de regel en zijn er natuurlijk Scrum Masters (meestal senior) die zich wel bezig houden met individuele coaching en organisatie ontwikkeling. In alle gevallen focus een Scrum Master zich op deze onderwerpen vanuit het Scrum Framework. De Scrum Master is immers een Master in Scrum en is aangenomen om de organisatie te coachen op vooral dit framework. De opleidingen hiervoor zijn dus veel meer gericht op het begrijpen van Agile en een diepgaande toepassing van het Scrum Framework. De Agile Foundation training is een goed voorbeeld van een training die een goed begrip geeft van wat Agile is en hoe Agile organisaties kan helpen om effectiever te zijn. De vervolgopleidingen voor een Scrum Master variëren, maar kennen allemaal een gradatie van junior tot senior. Dat gezegd hebbende wil het niet zeggen dat als je een Scrum Master opleiding hebt gevolgd je pas een medior of senior kan worden op het moment dat je de vervolgopleidingen hebt gevolgd. In principe geeft een Scrum Master opleiding voldoende handvaten om aan de slag te gaan met de rol. De aanvullende trainingen helpen je echter om met andere ervaren Scrum Masters gedachten te wisselen, situaties uit te werken en met elkaar mee te denken over de uitdagingen die je ervaart. De focus is hierin vaak het coachen van een team en het verwijderen van belemmeringen tussen teams in het Scrum Framework.

De Agile Coach daarentegen is vaker breder in de organisatie betrokken bij het verander-agenda en zet zich in om managementleden te coachen en het proces van change te begeleiden op organisatie niveau. Ook hier geldt dat een Agile Coach soms op team niveau fungeert, maar ook dit is niet sec vanuit het Scrum Framework, maar meer vanuit het Agile gedachtegoed. Aanvullend is het managementteam natuurlijk ook in zichzelf een team dat gecoacht kan worden. Er zijn opleidingen specifiek voor de Agile Coach, maar deze moeten aangevuld worden met specifieke opleidingen over coaching, change management, andere frameworks zoals LEAN en eventueel verdere uitdieping op het onderwerp psychologie. De extra bagage kun je goed gebruiken om met creatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen van je klant of organisatie.

Volg nu een Agile Coach of Scrum Master training bij Agile Werken

Heb je interesse in het worden van een Scrum Master of Agile Coach? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We kunnen je opleiden middels onze Scrum Master Training of  Agile Coach opleiding, en op je opdracht coachen in deze waardevolle Agile ontwikkeling.