fbpx

Verschillen Scrum Guide 2017 en 2020

Verandering Omarmen: De Verschuivingen van Scrum Gids 2017 naar 2020 Navigeren

De Scrum Guide bevat de meest essentiële zaken die je kunt gebruiken om beter Agile te werken in Scrum. Het zou vreemd zijn als een gids voor het wendbaar werken in een Agile raamwerk niet zelf aanpassingen zou doorvoeren. In dit artikel nemen we de verschillen tussen Scrum Guide 2020 en zijn voorganger, Scrum Guide 2017 door.

De verschuivingen Scrum Guide 2017 naar 2020 navigeren

Waar is de Scrum Guide voor?

Soms werkt Scrum niet zoals het moet in een Scrum team of in een organisatie. Dan is het fijn om de laatste stand van zaken te hebben om daatuit te halen wat je zou kunnen veranderen in je aanpak. Ook als je een scrum certificering wilt halen is het goed om op de hoogte te zijn van de huidige manier van werken—anders haal je dat felbegeerde certificaat niet.

Wat is er niet verander in de Scrum Guide?

Allereerst dan maar, voor mensen die al langer werken met Scrum: Wat is er niet veranderd? Daar is Scrum.org kort over: “In a nutshell, Scrum is still Scrum. Scrum is still a lightweight framework to solve complex problems and deliver value. Scrum is still about a cross-functional team of people collaborating closely with one another and their stakeholders. As a team, they create and deliver valuable and useful Increments every Sprint.”

Verschillen Scrum guide 2017 en 2020

Laten we nu dan kijken naar de verschillen. De meest belangrijke staan hieronder genoemd.

  1. Minder voorschrijvend

In Scrum Guide 2017 was men voorschrijvender—in 2020 beoogd het meer een gids te zijn, meer een leidraad dan een wet. Een van de meest opvallende veranderingen tussen de twee Scrum Gidsen is daarom ook de beweging naar minder voorschrijvend taalgebruik in de editie van 2020. Een praktisch voorbeeld van deze veranderingen is het verwijderen van de nogal specifieke vragen die in de Daily Scrum gesteld dienden te worden. Nu hebben de Developers meer vrijheid in het bepalen van de structuur en techniek die zij willen toepassen tijdens deze dagelijkse bijeenkomst. Dat maakt Scrum Guide 2020 flexibeler aan te passen aan de omstandigheden.

  1. Breder publiek

De Scrum Gids van 2020 heeft de nadruk gelegd op vereenvoudiging van taalgebruik voor een breder publiek. Overtollige en complexe uitspraken zijn verwijderd, en de Gids is nu beknopter, minder dan 14 pagina’s. Zo zijn veel specifieke IT verwijzingen verwijderd, waardoor de toegankelijkheid van Scrum is vergroot. Hierdoor spreekt het een breder scala aan professionals aan.

  1. Eén Team en hetzelfde Doel

Een andere belangrijke verschuiving binnen Scrum Guide 2020 is het elimineren van het concept van een apart team binnen een team. De editie van 2020 benadrukt het idee van één Scrum Team, gefocust op hetzelfde doel, bestaande uit de Product Owner, Scrum Master en Developers. Dit beoogt het “wij” en “zij” gedrag te verminderen tussen de Product Owner en de Developers, die in Scrum Guide 2017 nog het Development Team heetten.

  1. De Introductie van het Product Doel

Een belangrijke innovatie in de Scrum Gids van 2020 is de introductie van het Product Doel. Dit concept biedt het hele Scrum Team een grotere, waardevolle doelstelling om naartoe te werken, waardoor samenwerking wordt gestimuleerd en de productiviteit wordt verhoogd. Elk Sprint moet het product dichter bij dit Product Doel brengen.

  1. De Commitments: Eén Thuis voor Sprint Doel, Definition of Done en Product Doel

De editie van 2020 verduidelijkt ook de identiteit van het Product Doel, het Sprint Doel en de Definition of Done door ze te voorzien van een specifieke plek binnen de Scrum Artefacten. Elk Artefact heeft zijn eigen ‘commitment’ – dat is het Product Doel voor de Product Backlog, het Sprint Doel voor de Sprint Backlog, en de Definition of Done voor het Increment.s

Het Product Doel is nu het commitment wat ligt op de Product Backlog. Het is nu tot een centrale focus binnen de Product Backlog gemaakt, waardoor het Scrum Team een duidelijke richting heeft en beter in staat is om die waarde te leveren.

Bij het Sprintdoel is dat precies zo. Het hele team weet nu aan welk doel moet worden gewerkt per sprint.

De Definition of Done, als laatste commitment, geeft nu focus op de kwaliteit van het te leveren sprintdoel, het Increment. Hiermee leg je de kwaliteit van datgene wat wordt geleverd in de Sprint vast.

Hiermee komt er meer transparantie en focus in de Artefacts, waardoor het Scrum Team en de Stakeholders een beter gedeeld begrip krijgen over de kwaliteit, de staat en de voortgang van elk artefact. Inspectie en aanpassing zijn dan gemakkelijker.

  1. Zelfsturend boven Zelforganiserend

De Scrum Gids van 2020 benadrukt de verschuiving van zelforganiserende Development Teams naar steeds meer zelfsturende Scrum Teams, waarbij het team zelf bepaalt waaraan te werken, wie het werk doet, en hoe het werk wordt uitgevoerd. Zelfsturing leidt tot meer autonomie en dat leidt op zijn beurt weer tot meer verantwoordelijkheid en betere besluitvorming.

  1. De Sprint Planning bestaat uit 3 onderdelen

In Scrum Guide 2020 is er een derde onderdeel toegevoegd aan de Sprint Planning, of liever gezegd een nieuw eerste onderdeel—deel 1 van de Sprint Planning gaat over het waarom, en verwijst naar het Sprint Doel. Dit benadrukt het belang van het begrijpen van het ‘waarom’ bij elke Sprint.

Conclusie

De veranderingen tussen de Scrum Gidsen van 2017 en 2020 weerspiegelen een voortdurende inspanning om Scrum relevant en effectief te houden in een steeds veranderende omgeving. Het zelfsturend vermogen Scrum Teams van een breder professioneel publiek dan alleen IT wordt hiermee ondersteund. En organisaties die deze updates volledig omarmen, kunnen profiteren van een echt flexibelere, transparantere en meer gefocuste Scrum teams, die beter kunnen doen wat past bij hun organisatie en hun product of project.