fbpx

Wat is een Increment?

De waarde na iedere Sprint

De letterlijke vertaling van Increment is ‘aangroeiing’. Maar op Encyclo.nl vinden we ook: “Increment” = Met het Increment wordt een al dan niet in cijfers uitdrukbare vaste of variabele toename in de hoeveelheid van iets meetbaars bedoeld. Het afgeleide bijvoeglijke naamwoord is Incrementeel. Binnen Scrum wordt het inderdaad zo gebruikt: Om een verhoogde waarde te leveren aan de klant. Het is één van de drie Artifacts in het Scrum Framework. 

Wat is een increment?

Een increment is het deel-product dat wordt opgeleverd aan het einde van een Sprint; het is een onderdeel van het eindproduct waar naartoe gewerkt wordt, het Product goal. Het is datgene wat tijdens de Sprint Review aan de klant wordt gepresenteerd, waarna er feedback op wordt gegeven, zodat met nieuwe informatie verder gewerkt kan worden aan het volgende Sprintdoel—wat als het opgeleverd wordt weer een increment is. Het Increment wordt dus feitelijk aan het einde van iedere sprint een beetje groter, en is de som van alle Increments van deze Sprint bij elkaar.  

Om dit concept goed uit te leggen moeten we eigenlijk even kijken naar het verschil tussen traditioneel projectmanagent, ook wel de ‘waterval’ methode genoemd, en Agile werken, bijvoorbeeld in Scrum. In het traditionele projectmanagement ontvangt een opdrachtgever aan het einde van een project het gehele product op basis van de voorwaarden die aan het begin van de rit zijn opgesteld en vast zijn gelegd. Bij Agile werken worden stapsgewijs deelproducten geleverd, die tussentijds worden getoetst aan de wensen van de klant, en daarmee ook recente ontwikkelingen in de markt meenemen.  

Zo levert Agile een eindproduct op dat meer voldoet aan de verwachtingen van de klant, en meer waarde levert aan de klant—en geen product dat voldeed aan de eisen die de klant destijds heeft geleverd: De wereld draait en verandert, en de wensen van de klant tijdens een project vaak ook ook—zeker als het een product betreft wat langere tijd in beslag neemt om te ontwikkelen.  

Er zijn in Scrum een aantal criteria aan het Increment verbonden: 

  1. Het moet een bruikbaar deelproduct zijn voor de klant. 
  2. Het moet een bepaalde waarde vertegenwoordigen van de klant: dit opgeleverde deelproduct is daadwerkelijk een wens van de klant. 
  3. Het is moet voldoen aan de Definition of Done; dit is het commitment wat aan het Increment verbonden is.

Increment - Agile Werken

Wat is een increment niet

Een veel voorkomend misverstand is de gedachte dat incrementeel werken betekent dat je in sprints van 1 tot 4 weken werkt. Hoewel de 1 tot 4 weken inderdaad volgens het Scrum frameworkde duur van een Sprint kan zijn,heeft dat dus niets te maken met het woord incrementeel. Incrementeel werken betekent namelijk dat je iedere Sprint een Increment oplevert dat van waarde is voor je klant of project. Het woord waar naar gezocht wordt is dan Iteratief, in Iteraties.  

Verschil tussen incrementeel en iteratief werken 

Incrementeel en iteratief werken zijn beide benaderingen voor projectmanagement en softwareontwikkeling. Ze hebben echter verschillende kenmerken en benadrukken verschillende aspecten van het werk.  Eigenlijk is dit dus een beetje appels en peren vergelijken, want “incrementeel” slaat immers op het product, terwijl “iteratief” een eigenschap is van het proces. De tekening hieronder vonden wij bij Forsa Advies en maakt dit heel duidelijk

Iteratief werken 

Iteratie betekent herhaling. Iteratief werken houdt in dat het hele proces, alle onderdelen, steeds wordt herhaald, om zo het product steeds te verbeteren. Je werkt dus steeds aan het eindproduct, maar verbetert in kleine stapjes.  

Laten we opnieuw het voorbeeld van softwareontwikkeling nemen. In een iteratieve aanpak kan het team beginnen met de eerste iteratie. Na voltooiing van de iteratie wordt de software geëvalueerd en getest. Eventuele gebreken of verbeteringen worden geïdentificeerd. In de volgende iteratie wordt gewerkt aan de volgende reeks functies of verbeteringen, en dit proces herhaalt zich in elke iteratie, totdat het eindproduct uiteindelijk af is.  

Incrementeel werken 

Incrementeel werken houdt in dat het project in kleine, opeenvolgende stappen wordt opgedeeld, waarbij het eindproduct van elke opgeleverde stap een toevoeging is aan wat in eerdere stappen is gebouwd. Met andere woorden, het Increment wordt geleidelijk opgebouwd in kleine delen, waarbij elk deel een bruikbaar en werkend stuk van het eindproduct, het Product Goal, vertegenwoordigt.  

Increment vs iteratief

Belangrijkste Verschillen: 

  1. Scope Verandering: Bij incrementeel werken wordt de scope van het project doorgaans uitgebreid na elke increment, terwijl bij iteratief werken de scope meestal in elke iteratie wordt herzien.
  2. Oplevering: Incrementele projecten leveren na elke increment bruikbare resultaten op, terwijl iteratieve projecten na elke iteratie herziene of verbeterde resultaten opleveren.
  3. Feedback: Iteratieve projecten benadrukken het verzamelen van feedback en het inspelen op veranderingen, terwijl incrementele projecten meestal de scope van tevoren plannen en minder flexibel zijn voor veranderingen.

Het is belangrijk op te merken dat incrementele en iteratieve benaderingen niet wederzijds exclusief zijn. Veel projecten combineren beide benaderingen, waarbij incrementele stappen in elke iteratie worden uitgevoerd om geleidelijk een eindproduct te creëren dat continu wordt verbeterd op basis van feedback. Deze aanpak staat bekend als “incrementele, iteratieve ontwikkeling.”  

In Scrum wordt vaak deze combinatie gemaakt tussen incrementeel en iteratief werken. De klantwaarde zit hem vooral in het feit dat het product zo is opgedeeld dat iedere Sprint iets bruikbaars wordt opgeleverd of het nou een nieuw increment is of een iteratie van een vorige versie. Dit zorgt ervoor dat je feedback kunt verzamelen en in de volgende Sprint het Increment nog beter naar de wensen van de Stakeholders kunt maken.  

Increment als Artifact 

Een Increment stelt een Scrum team er toe in staat om iedere Sprint samen met de klant te kijken naar wat voor waarde ze geleverd hebben. Het Increment vormt de transparante basis die ervoor zorgt dat er tijdens de Review een uitwisseling van feedback kan zijn, waarna er eventueel zaken aangepast kunnen worden voor de Sprints die nog komen. Los van het Increment zijn er nog twee andere Artifacts die helpen bij  Transparantie, Inspectie en Aanpassing.  

De drie Artifacts zijn de Product Backlog, de Sprint Backlog en het ons inmiddels welbekende Increment. Allemaal zijn het voorwerpen die het Scrum Team in staat stellen om transparant en voorspelbaar te zijn. Ze geven alle drie namelijk antwoord op een belangrijke vraag. Respectievelijk: “Wat moet er gedaan worden om het eindproduct, het Product Goal, te realiseren”, “Wat moet er deze Sprint gedaan worden om het Sprintdoel te halen?” en “Wat, en in welke kwaliteit (de Definition of Done), wordt er aan het einde van deze Sprint opgeleverd?”.  

Heb jij moeite met het definiëren van een Increment? Of wil je meer weten over het werken met een increment? Neem contact op met één van onze Agile specialisten.