fbpx

Wat is de Scrum Methode?

Scrum is een woord wat niet meer weg te denken is uit het dagelijks taalgebruik binnen veel organisaties. En toch is het nog steeds zo dat mensen wel min of meer de klok hebben horen luiden, maar niet precies weten waar de bel hangt.

Alle gekheid op een stokje, het gebruik van Scrum is enorm toegenomen in organisaties van elke soort en elke omvang. En daarmee neemt het aantal mensen wat weet hoe Scrum werkt uiteraard toe. Echter ook het aantal mensen wat niet echt weet wat Scrum inhoudt stijgt in organisaties. En dat komt de effectiviteit van het werk zelden te goede. Daarom hieronder een korte uitleg.

Waar gaat het eigenlijk om in Scrum, en waar komt het vandaan? Scrum is een manier van werken die van oudsher veel word gebruikt in de software industrie, vaak in combinatie met het Agile gedachtengoed.

Wat is Scrum?

In het Agile gedachtengoed staat, kort samengevat, de waarde van het product of proces voor de klant voorop, en als er iets verandert aan de scope dan mag deze best wijzigen. De beste ideeën komen volgens dit Manifesto voort uit zelforganisatie en het is belangrijk om het team samen te stellen uit gemotiveerde mensen die hiermee kunnen werken op basis van vertrouwen. Je kunt deze Agile principes hier nalezen.

Agile is een manier van denken, geen methode. En het interessante daaraan is natuurlijk wel dat het slecht te managen is of mensen het ook echt doen. Hoe regel je nieuw gedrag bij deze principes? Hoe leg de zelfsturende manier van werken die het Agile Manifesto beschrijft goed vast en hoe borg je dat? Juist, met een raamwerk. Scrum is zo’n raamwerk waarbinnen het Agile gedachtengoed wordt gebruikt.

Scrum werkt heel goed bij complexe projecten, waarbij je bij het begin nog niet goed in detail kunt plannen hoe het eind er precies uitziet. In nauwe samenwerking met de klant of zoals we in Scrum zeggen, met de stakeholders werken we naar meer detail toe, steeds in de gaten houdend wat het meest waardevol is voor de klant. En niet, zoals in waterval, door eindeloze meetings en hopen papierwerk, maar weinig waarde toevoegende actie.

Scrum Rollen

Scrum zit relatief eenvoudig in elkaar als het gaat om de opbouw. Zo kennen we in Scrum 3 rollen, 3 artefacts en 5 events. Deze opbouw is relatief gemakkelijk te onthouden en te herkennen. Echter alles is wel heel anders dan de meer hierrarchische en traditionele manier van werken.

Allereerst hebben we de rollen. Zoals eerder genoemd zijn er 3 rollen in Scrum, te weten: die van Product Owner, die van Scrum Master en de rol van de Developers. Zij zijn samen het Scrum Team en werken samen als zelforganiserend team. Dat betekent dat ze, los van hun eigen specialismes in het werk, samen het werk plannen, samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het geleverde werk en elkaar aanspreken op hun werk en hun rol binnen het team.

Het is de taak van de Product Owner om ervoor te zorgen dat wat de klant waardevol vindt aan het product of project waaraan we werken, ook daadwerkelijk wordt geleverd. Hij wordt daarom wel Value Optimizer genoemd. In de eerste instantie is hij er verantwoordelijk voor dat alle eisen en wensen van de klanten bijeen komen op een initiële Product Backlog. Deze geprioriteerde lijst bevat al het werk voor het hele project of product. De Product Owner is verantwoordelijk voor de waarde van het product, dus voor wat de klant wil, en waarom, en het is zijn taak om dit goed in de breinen van de rest van het team te laten landen. Zelf is de Product Owner namelijk niet verantwoordelijk voor hoe die wensen en eisen uiteindelijk hun vorm krijgen.

De Developers zijn de mensen die dat werk gaan doen. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de inhoud van het product. Ze werken vaak als multifunctioneel team, allemaal met hun eigen specialismes, en werken samen aan het product van deze sprint, het increment. Ze leren enorm veel van elkaar en de stakeholders gedurende het project en raken steeds beter op elkaar ingespeeld—en daarmee wordt het steeds voorspelbaarder hoeveel ze kunnen leveren. Er is geen hiërarchie in de groep Developers.

De laatste rol of accountability zoals het in goed Engels Nederlands heet is die van Scrum Master. De Scrum Master is procesverantwoordelijk—en deze rol gaat dan ook helemaal over hoe het totale Scrum Team het effectiefst kan samenwerken. Daartoe lost de Scrum Master Impediments of blokkades op als die door de Developers zelf niet gemakkelijk op te lossen zijn en faciliteert Events. De Scrum Master leert het team, maar ook de grotere organisatie, hoe zowel Scrum als Agile in elkaar steken, en wat precies de waarde is van Empirisch werken. De Scrum Master kan onder andere de rol hebben van facilitator, coach, mentor en leraar. En je raadt het al, hiërarchisch staat hij op dezelfde hoogte als de rest van het team.

De drie rollen die horen bij het Scrum Team

 

Scrum Events

Het Scrum Team werkt samen in kortere tijdseenheden van 1 tot 4 weken, die we Sprints noemen aan hetzelfde project. Aan het begin van de Sprint, en dat is event 1, heeft het team de Sprint Planning, en dat is meteen event 2. Als resultaat daarvan hebben de Developers een doel om de komende sprint aan te werken en taken om te volbrengen. Ze hebben ook nagedacht over hoe de kwaliteit wordt geborgd in de Definition Of Done.

Gedurende de Sprint hebben we dagelijks een kort werkoverleg, de Daily Scrum. Dit event nummer 3 dient om te kunnen zien wat het plan van de dag is en om te checken of er blokkades zijn. Het gaat erom dat het Team gewoon lekker kan werken, gesteund door elkaar.

Aan het einde van de Sprint hebben we event 4, De Review. Hier presenteert het Scrum Team het Increment, het opleverde Sprintdoel, en ze halen feedback op bij de Stakeholders. Die feedback belandt op de Product Backlog om verder tijdens de komende Sprints aan te werken.

Als laatste hebben we event 5, De Retrospective. Dit is wanneer de teamleden samen bekijken hoe ze nog beter kunnen samenwerken als team; wat moet er veranderen, maar vooral: wat is er goed en willen we zo houden. Bij de Retrospective doen weer alle teamleden mee, dus ook de Scrum Master en de Product Owner.

De Scrum Events bij de Scrum Methode

 

Waarom Scrum Effectief Is?

Kortom, Scrum is supereffectief en inspirerend voor het team om te gebruiken als je regelmatig werkt met nieuwe ontwikkelingen, of totaal nieuwe projecten, met zaken die je moet opleveren terwijl “de winkel” moet openblijven. Het heeft veel voordelen op werkgebied, denk maar aan het feit dat een team in Scrum steeds een stukje van het einddoel oplevert en dan bijstuurt en verder werkt met de feedback daarop. En aan de teamkant: Vaak zien we heel blije mensen die serieus worden genomen om hun vakkundigheid en graag van anderen leren. Kortom, het is een heel goede methode als je echt het brein van iedereen in de organisatie wilt benutten.

Meer weten? Kijk nog wat verder op onze website of ga eens naar een van onze trainingen. Kijk hier voor de mogelijkheden en het trainingsaanbod.